Investigador/ora

Pau

20 setembre 2007 | Investigador/ora

Llicenciat en Física a la Universitat de Barcelona (UB), l'any 1998. Ha treballat en el camp de la gestió cultural i de la comunicació científica, tecnològica i mediambiental, concretament els projectes de recerca, les noves tecnologies, el patrimoni, i la formació no reglada. En ambdues situacions ha participat tant en l'elaboració de productes com en la coordinació, gestió, planificació i direcció de projectes i equips. Des de 2006 ha creat KdV consultor cultural .

En tot aquest temps ha realitzat treballs amb institucions públiques i entitats privades. En el camp de la gestió cultural ha participat, en diversos graus d'implicació, en diferents projectes de tema mediambiental, ciència i tècnica i d'altres temàtiques. Ha impartit docència a diferents nivells educatius, des de secundària fins a tercer cicle. Ha col·laborat amb equips de recerca de la UOC, la UdG, la UPC, la UB, la UAB, la UPF. En el camp de la comunicació científica ha participat en l'elaboració de material virtual i presencial. 

Diari de recerca

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.