Diari de recerca

13. Els nois dibuixen científics, i algunes noies dibuixen científiques

26 octubre 2007 | Diari de recerca

A Catalunya la imatge dels científics que tenen els nois és masculina, mentre que la de les noies es troba més en una posició d’igualtat.
Estem arribant ja a la fase final d’aquest projecte. Ara tenim dades concretes i podem arribar a algunes conclusions sobre quina imatge dels científics tenen els joves,  i si és o no plena d’estereotips. Aquest és el primer missatge d’una sèrie on anirem presentant els resultats que estem obtenint.
Per tal d’esbrinar-ho hem estudiat 250 dibuixos realitzats per estudiants compresos en dues categories: de 6 a 12 i de 13 a 18 anys, on 102 eren nois i 124 noies. Es tracta dels dibuixos presentats al concurs “El científic dibuixat”. Vegeu-ne la presentació del projecte per a més informació.
Avui analitzem un aspecte de la Imatge personal: del científic: el seu gènere amb relació al dibuix i al dibuixant. Els resultats s’han contrastat amb altres estudis similars realitzats en altres països.
El gènere de la ciència dibuixada
Fent l’anàlisi dels dibuixos es posa de manifest una diferència considerable entre la proporció de científics i científiques dibuixats. En total, en el 64% dels casos s’han dibuixat homes, i en el 21% dones. Un 12% dels dibuixos correspon a gènere indefinit,  i el  3% restant inclou personatges d’ambdós sexes.
Analitzant els dibuixos respecte al gènere de l’autor/a s’observa que:
·        En el cas dels nois la diferència és molt accentuada, ja que un  80% han dibuixat homes científics i únicament un 2% han dibuixat dones científiques.
·        En el cas de les noies les proporcions són més equitatives, però la diferència encara és notable. Un 50% de les noies han dibuixat homes científics i un 37% dones científiques.
Aquests resultats,  contrastats amb estudis internacionals (Steinke et al., 2006; Picker & Berry, 2000; Chambers, 1983) mostren conclusions similars quant a les diferències de gènere i posen de manifest un petit avenç en la igualtat de gènere mostrant una major proporció de dones científiques. En un estudi realitzat sobre les imatges estereotípiques dels científics (Chambers, 1983) es va detectar que únicament les nenes dibuixaven dones científiques, mentre que els nois no en dibuixaven cap. Vint-i-cinc anys després i a Catalunya, un 2% dels nois dibuixen dones científiques, com hem vist.
Els homes i les dones perceben de manera diferent als científics
Un estudi fet per Picker & Berry (2000) de la imatge dels matemàtics que tenen els joves entre 12 i 13 anys a EUA, UK, Finlàndia, Suècia i Romania (vegeu-ne la Taula adjunta) també suggereix que els homes i les dones perceben de manera diferent els científics, mostrant que les dones tenen menys estereotipat el gènere del científic.
A Catalunya la imatge dels científics que tenen els nois és masculina i la de les noies es troba més en una posició d’igualtat. Si es compara amb la Taula esmentada, podem veure que no estem molt allunyats de països com EUA, UK i Finlàndia.
I per aquest treball, ressaltem la importància dels dibuixos on consta el treball en grup i mixt, on ambdós gèneres treballen conjuntament:  un 4,9% dels nois i un 2,4% de les noies dibuixen homes i dones científiques treballant junts. Una visió que s’ajusta força a la realitat.
Fins al proper missatge!
L’Equip científic

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.