Aventures científiques | Biologia | Expedicions | Química

Com és l'aire que respirem?

27 novembre 2006 | Aventures científiques, Biologia, Expedicions, Química

L’anàlisi de la contaminació atmosfèrica

L’aire que respirem conté partícules d’origen divers. La contaminació ambiental és deguda a l’acció humana (antropogènica) però també pot tenir un origen natural. Recordeu les pluges o els vents que venen dels deserts africans? Per què s’embruten els carrers, els cotxes…, després d’un d’aquests temporals? Ja és primavera i al llarg d’aquesta campanya esperem poder seguir una intrusió de pols africana en directe.

A més, en aquest projecte es pretén estudiar com és i com canvia la qualitat de l’aire a dues localitats ben diferents: a la ciutat de Barcelona i a la muntanya del Montseny.

Aquesta campanya es realitza en el marc de la feina d’investigació del Departament de Geociències Ambientals de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera del CSIC. Des del 1999, part d’aquestes recerques se centren en l’estudi integral de la contaminació per material particulat atmosfèric a Espanya, amb especial interès per a l’àrea metropolitana de Barcelona i el seu entorn rural.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.