Biologia | Diari de recerca

7: Anem a preparar els filtres!

28 maig 2007 | Biologia, Diari de recerca

Abans de començar la campanya de mostratge hem de preparar el material i, un dels aspectes més importants de la nostra recerca són els filtres.

Per tal de fer un mostratge de partícules atmosfèriques s’utilitzen diferents tipus d’instruments. La majoria d’ells tenen en comú que les partícules es recullen sobre filtres de diferents tipus. Una vegada que les partícules ja estan sobre el filtre, podem analitzar-les per tal de conèixer la seva concentració en l’atmosfera, la seva composició química, la seva morfologia…

Per tal de preparar els filtres ens n’anem al laboratori, on, en primer lloc, hem de col·locar-los en una estufa a 205 °C durant una nit. D’aquesta manera aconseguirem eliminar qualsevol impuresa. A aquesta temperatura es volatilitzarà.

Després, hem de pesar els filtres per tal de conèixer el seu pes en blanc (abans d’exposar-ho a les partícules). I també, després d’haver-los utilitzat, per tal de conèixer el seu pes una vegada ja s’han carregat.

La concentració de partícules a l’atmosfera es calcula, aleshores, per diferència entre el pes del filtre abans de mostrejar (filtre blanc) i després (filtre carregat).

A la fotografia, us mostrem l’aspecte d’un filtre abans (esquerra) i després (dreta) del mostratge. El color del filtre després del mostratge varia des del gris clar al negre, depenent del grau de contaminació atmosfèrica. Cada filtre ha de ser pesat 3 vegades abans del mostratge. O sigui, que ja ho veieu! Per tal de preparar un lot de 15 filtres necessitem unes 3 hores!

Fins al proper missatge!

L’equip científic

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.