Biologia | Diari de recerca

1: Què vol dir contaminació atmosfèrica?

14 maig 2007 | Biologia, Diari de recerca

Avui comença una nova aventura científica!

Us volem mostrar com és l’aire que respirem. De fet, l’aire és essencial per a la vida. No només perquè permet respirar als éssers vius. La seva influència en la Terra permet, també, que aquesta sigui habitable. Per això es diu de l’atmosfera que constitueix el principal mecanisme de defensa de totes les formes de vida.

Ens presentem. L’equip científic d’aquest projecte pertany al Departament de Geociències Ambientals de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera del CSIC. I esperem passar-ho molt bé amb vosaltres tot descobrint diversos aspectes d’aquest aire i compartint amb vosaltres com hi treballem.

Voleu saber què entenem per contaminació atmosfèrica? Diem que és l’alteració de la composició de l’atmosfera per causes humanes (antropogèniques) o per causes naturals. Això pertorba la qualitat de l’aire i afecta tant als ecosistemes com a la salut humana. Alhora, també pot causar canvis climàtics degut a la seva influència en el balanç radiatiu terrestre.

Quina és la seva definició legal? Mireu quines lleis han parlat de la contaminació atmosfèrica.

A les dècades dels seixanta i dels setanta els països desenvolupats varen demostrar una elevada conscienciació social respecte a la contaminació atmosfèrica i als seus efectes sobre la salut. En gran part es va deure als episodis d’elevada mortalitat de Londres del desembre de 1952. Allò va conduir a aplicar mesures de reducció progressiva de les emissions urbanes (com, per exemple, la limitació de l’ús del carbó de les calefaccions) i a donar la imatge de què la qualitat de l’aire de les ciutats era ja acceptable. A les últimes dècades s’ha produït una focalització de l’interès social en el canvi climàtic en lloc de la qualitat de l’aire.

Malgrat tot, les evidències de causa-efecte provades en treballs epidemiològics a la dècada dels noranta han demostrat que inclús a nivells de contaminació relativament baixos, respecte als de la dècada dels setanta, existeix un impacte significatiu de la contaminació en la mortalitat. Això ha activat novament l’interès social per la qualitat de l’aire i, amb això, l’elaboració de noves directives europees de la qualitat de l’aire amb objectius molt exigents. Els treballs epidemiològics citats indiquen que els contaminants atmosfèrics amb majors efectes adversos sobre la salut són les partícules fines, fins i tot a nivells baixos.

Així doncs, un dels contaminants atmosfèrics de major interès científic i d’actualitat ambiental és el material particulat atmosfèric (MPA), tant pels seus efectes sobre la salut, el clima, els ecosistemes, la visibilitat i la degradació de materials de construcció.

En aquesta campanya es pretén quantificar la contaminació atmosfèrica per material particulat atmosfèric a l’àrea urbana de Barcelona i comparar-la amb una àrea rural del Montseny. Això ens permetrà identificar les fonts de contaminació atmosfèrica (tant naturals com antropogèniques) en dues àrees distintes: fons urbà i fons regional. A més de poder quantificar l’increment de la contaminació atribuïble a les emissions urbanes.

Aquesta campanya es realitza en el marc de la feina d’investigació del Departament de Geociències Ambientals de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera del CSIC. Des del 1999, part d’aquestes recerques se centren en l’estudi integral de la contaminació per material particulat atmosfèric a Espanya, amb especial interès per a l’àrea metropolitana de Barcelona i el seu entorn rural.

Esperem que tingueu moltes preguntes i ens les envieu!

Fins al proper missatge!

L’equip científic

Pols mineral sobre Cabo Verde

S’observa una intrusió de masses de pols africanes carregades de pols mineral sobre Cabo Verde. Aquesta imatge s’ha obtingut mitjançant el satèl·lit TERRA-MODIS-NASA-USA (del 5 de Maig del 2007).

Aquests dies la pols africana es dirigeix cap a Amèrica passant pel sud de les Illes Canàries.

Tempesta de pols

Intrusió d’una massa de pols africana sobre la Mediterrània el dia 18 de juliol del 2000. S’observa una densa ploma de pols mineral que va afectar la qualitat de l’aire en superfície. (Imatge des de Satèl·lit del projecte SeaWIFS-NASA-US).

L’equip científic us seguirà enviant més missatges!

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.