Biologia | Diari de recerca

8: Comencem el mostratge a Barcelona i al Montseny!

30 maig 2007 | Biologia, Diari de recerca

Avui podem, per fi, començar les tasques de mostratge a les nostres estacions del Montseny i de Barcelona. Durant les últimes setmanes, hem preparat tot el material necessari (filtres, instruments…), que ara espera ser traslladat al Montseny.

La instal·lació dels equips a la nostra estació de Barcelona és senzilla, ja que, com hem vist anteriorment, l’estació es troba al sostre del nostre institut. Per contra, començar la campanya al Montseny suposa conduir una hora i mitja amb el cotxe carregat amb tot el material. Dos dels nostres companys s’encarreguen de muntar els equips a Barcelona, mentre que als altres dos ens correspon pujar cap al Montseny.

Quan arribem a l’estació, la instal·lació dels equips és relativament senzilla, ja que només és necessari connectar-los al corrent elèctric i comprovar que durant el transport no s’hagi descaragolat cap peça. Sembla que hem tingut sort! Efectivament, no hi ha hagut cap problema!

Instal·lem, doncs, els dos captadors gravimètrics. Un d’ells amb el capçal de tall PM10 i l’altre amb el PM2,5. I l’espectròmetre làser (GRIMM) que ens subministrarà mesures en continu dels nivells de PM10, PM2.5 i PM1.

Finalment, col·loquem els filtres en els equips i, després d’anotar la data i l’hora exacta, comencem el mostratge. A partir d’ara i fins al final de la campanya haurem de pujar al Montseny entre dues i tres vegades a la setmana per tal de canviar els filtres.

Fins al proper missatge!

L’equip científic

EPISODIS I PREVISIONS D’INTRUSIONS DE POLS AFRICANA

L’equip científic us vol mostrar com saben d’on provenen les intrusions de pols.

Les imatges amb mapes que teniu aquí sota corresponen a les retrotrajectòries calculades amb el model Hysplit. Què és el que ens dibuixen aquestes línies? Doncs ens mostren el camí que ha seguit una partícula en suspensió en l’atmosfera fins a un punt definit durant un període de temps a diferents alçades. D’aquesta manera es pot identificar l’àrea possible d’emissió d’aquesta partícula a l’atmosfera.

En aquestes imatges s’observa com les partícules que varen arribar a Onda(Castelló) / Montseny el 23 i el 24 de Maig del 2007 havien estat emeses des de la zona desèrtica del nord d’Àfrica.

Retrotrajectòries 23-05-2007

Aquestes imatges corresponen a retrotrajectòries calculades amb el model Hysplit. Què és el que ens dibuixen aquestes línies? Doncs ens mostren el camí que ha seguit una partícula en suspensió en l’atmosfera fins a un punt definit durant un període de temps a diferents alçades. D’aquesta manera es pot identificar l’àrea possible d’emissió d’aquesta partícula a l’atmosfera.

En aquestes imatges s’observa com les partícules que varen arribar a Onda (Castelló)/Montseny el 23 de Maig del 2007 havien estat emeses des de la zona desèrtica del nord d’Àfrica.

Retrotrajectòries 24-05-2007

Aquestes imatges corresponen a retrotrajectòries calculades amb el model Hysplit. Què és el que ens dibuixen aquestes línies? Doncs ens mostren el camí que ha seguit una partícula en suspensió en l’atmosfera fins a un punt definit durant un període de temps a diferents alçades. D’aquesta manera es pot identificar l’àrea possible d’emissió d’aquesta partícula a l’atmosfera.

En aquestes imatges s’observa com les partícules que varen arribar a Onda (Castelló)/Montseny el 24 de Maig del 2007 havien estat emeses des de la zona desèrtica del nord d’Àfrica.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.