Biologia | Diari de recerca

9: Pesem els filtres al laboratori!

01 juny 2007 | Biologia, Diari de recerca

Avui retornem al laboratori amb els filtres ja mostrejats. Quan es reben els filtres al laboratori, se’n fa un llistat amb tots els filtres que s’han rebut així com les dades que ens han marcat les estacions de mostratge als sobres (dades de mostratge):

– Nom del filtre.
– Lloc de mostratge (estació de mostratge).
– Equip de mostratge (PM1, PM2.5, PM10, TSP).
– Data i hora inicial.
– Data i hora final.
-Volum total mostrejat (Volum inicial m3 – Volum final m3).

I amb totes aquestes dades apuntades, els filtres s’han de tornar a pesar en les mateixes condicions que quan els vàrem preparar inicialment. És a dir, els hem de posar a l’assecador per tal que perdin la humitat que hagin pogut absorbir durant tot el temps des que ela vàrem preparar (color blanc) fins que l’hem rebut mostrejats.

Els posem a l’assecador i els pesem 2 vegades en 2 dies consecutius. Així, a més de les dades del mostratge, obtenim també les dades de la pesada:

-Pes blanc.
-Pes brut 1r dia.
-Pes brut 2n dia.

Què fem amb els filtres una vegada ja s’han mostrejat i pesat?

Un filtre mostrejat ja no té color blanc. A partir d’aquest filtre, calculem la concentració o determinació gravimètrica, tot emprant aquesta fórmula:

               pes filtre brut – pes filtre blanc
PM= ––––––––––––––––––––––––––––––––  = µg/m3
                     volum aire mostrejat

De cada filtre analitzem una gran quantitat d’elements químics i de compostos. Per això, hem de dividir el filtre en varis trossos. Això servirà per a la seva anàlisi corresponent.

Podeu observar les fotografies per tal de veure com ho fem.

Fins al proper missatge!

L’equip científic

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.