Biologia | Diari de recerca

4: Disseny de la campanya

21 maig 2007 | Biologia, Diari de recerca

Selecció i ubicació de les estacions

MONTSENY: perquè el Montseny?
Efectes dels aerosols sobre el clima i d’altres efectes

Avui, al llarg d’aquest matí, ha plogut fang sobre Barcelona. Ho heu vist? Hem estat treballant en els informes sobre els episodis d’intrusions de pols africana. Us convidem a llegir-los en els documents que hi ha al final d’aquest missatge!

Però, mentrestant, avui us volem seguir parlant del nostre disseny d’aquesta campanya. Al missatge anterior us vàrem explicar per què decidíem escollir una estació urbana tal com és Barcelona. Ara us parlarem perquè cal escollir també una estació rural.

A més de l’impacte en la salut, els aerosols atmosfèrics tenen un impacte demostrat sobre el clima i sobre d’altres paràmetres ambientals. Per tal d’avaluar aquests impactes són més rellevants les mesures d’aerosols representatives del fons regional. És a dir, del fons d’aerosols d’una regió determinada mesurat en una estació amb molt baixa o nul·la contribució de fonts d’emissió pròximes. Per això se solen seleccionar paratges naturals allunyats de zones urbanes, industrials o agrícoles.

A més d’aquests interessos científics, la mesura de les característiques d’aerosols en zones de fons regional i la seva comparació amb les de fons urbà, ens poden subministrar molta informació de l’origen dels aerosols de la zona urbana. Així, en zones molt contaminades, tal com Àsia o algunes regions de l’est d’Europa, presenten nivells elevats de contaminació en zones de fons regional. La diferència entre el fons regional i l’urbà és baixa en aquests casos. Malgrat tot, en zones menys contaminades, el transport de contaminants a escala regional és baix i la diferència de nivells entre la ciutat i el fons regional és molt elevada. Això té una gran incidència sobre les mesures a prendre per tal de millorar la qualitat de l’aire.

En aquest estudi, hem seleccionat el Parc Natural del Montseny com a àrea de fons regional pròxima a Barcelona. Aquest es localitza a 40 km al NNE de la ciutat de Barcelona i a 25 km de la costa mediterrània. Més concretament, es troba en la confluència de les comarques de la Selva (Girona), Osona i el Vallès Oriental (Barcelona). La Serra del Montseny forma part de la Serra Prelitoral Catalana que, a la vegada, forma part de les Serralades Costaneres Catalanes. La posició d’aquestes serralades, paral·leles a la línia de costa, fan que actuïn com a una barrera orogràfica disminuint la possibilitat de dispersió dels contaminants i, per tant, afavorint l’acumulació de contaminants a la zona.

Només l’existència de valls perpendiculars a la línia de costa (Ebre, Llobregat, Besòs, Xúquer, Mijares, Segura…), permeten la mobilització de les masses d’aire des de la costa cap a l’interior, i viceversa, mitjançant l’acció de les brises de muntanya. A més, les climatologies de la zona, amb notables variacions de temperatura d’hivern a estiu (fins a 20º de variació) i l’alternança de períodes amb o sense precipitacions (mesos amb precipitació nul·la i mesos amb elevada taxa de precipitació), fa molt interessant la selecció d’aquesta zona per tal de realitzar el seguiment dels aerosols atmosfèrics de fons a la zona NE de les Península Ibèrica.

El segon dilema a resoldre és: on situem l’estació?

Per tal de realitzar el seguiment dels aerosols de fons que afecten la zona de Catalunya a nivell regional, tal com s’ha comentat, es necessita una zona que no es vegi afectada per les emissions locals de contaminants. A més, és interessant que la localització de l’estació permeti, a la vegada, conèixer la dinàmica atmosfèrica de la zona, amb la qual cosa l’estació es va situar en una de les valls perpendiculars a la línia de costa (vall de Tordera) de la Serra del Montseny (Serra Prelitoral Catalana) on els moviments mar-terra / terra-mar de les masses de contaminants, activats per les brises de muntanya, queden reflectits en els nivells de partícules.

En aquesta estació, per tant, es pot observar que, durant el dia, els nivells de partícules són més elevats (amb màxims cap al migdia), coincidint amb l’entrada de contaminants des de la costa cap a l’interior. Mentre que durant la nit els nivells minven, coincidint amb el retorn de les masses de contaminants cap a la costa. L’estació es localitza, exactament, a la Finca Experimental de La Castanya a 700 msnm (41º 46´N; 2º 21´).

Fins al proper missatge!

L’equip científic

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.