Investigador/ora

M Cruz Minguillón

14 maig 2007 | Investigador/ora

Mari Cruz Minguillón es va llicenciar en Enginyeria Química a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). Posteriorment es va incorporar a l'Institut de Tecnologia Ceràmica, pertanyent a la UJI, on va dur a terme diferents tasques relacionades amb les tècniques de depuració de contaminants en el procés ceràmic. Després, es va incorporar a la Unitat Associada Grup de Tecnologia per a la Protecció Ambiental (conveni entre l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera del CSIC i la Universitat Jaume I), on va començar la seva tesi doctoral. La seva investigació es centra en l’impacte que té la implantació de sistemes de depuració en instal·lacions industrials sobre la qualitat de l’aire, quantificant tant les millores ja obtingudes com les possibles, mitjançant diferents tècniques d’anàlisi i de ferramentes tal com la contribució de fonts. Ha participat en diverses campanyes de mostratge de diferents projectes. Actualment treballa al Departament de Geociències Ambientals de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera del CSIC finalitzant la seva tesi doctoral.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.