Investigador/ora

Xavier Querol

14 maig 2007 | Investigador/ora

Va nèixer a Morella (1963). És doctor en Ciències Geològiques i professor d’investigació del CSIC del Departament de Geociències Ambientals de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. Té més de 16 anys d’experiència en l’aplicació de la geoquímica ambiental a l’estudi de la contaminació atmosfèrica i del reciclatge de residus. És coautor de més de 160 articles en revistes científiques d’àmbit nacional i internacional. Ha participat en 40 projectes de recerca finançats per organismes públics d’investigació espanyols, per la CE, i altres organismes d’investigació nacionals i internacionals, el Ministerio de Medio Ambiente i en 15 convenis amb companyies privades. Ha estat supervisor de 12 tesis doctorals de la Universitat de Barcelona, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Huelva i de la Universitat Politècnica de Catalunya. És membre dels grups de treball de la D.G. Medi Ambient de la CE per a la implementació de les directives de qualitat de l’aire de la UE i assessor científic de la D.G. Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente para temas de contaminación atmosférica por material particulado.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.