Biologia | Diari de recerca

10: Anem a tractar les mostres al laboratori!

05 juny 2007 | Biologia, Diari de recerca

Ara ja hem recollit totes les mostres a ambdues estacions de mostratge: a Barcelona i al Montseny. També hem pesat els filtres.

El següent pas consisteix al seu tractament al laboratori.

Degut a la gran variabilitat de compostos que poden formar les partícules atmosfèriques, necessitem utilitzar un rang ampli de tècniques analítiques complementàries. Per tal de poder aplicar la majoria d’elles, primer hem de fer un tractament de les mostres molt elaborat al laboratori.

La metodologia consisteix a afegir a una porció de la mostra (la meitat), una sèrie d’àcids que ataquen tant a les partícules com al mateix filtre (conegut com a digestió). Així, el què obtindrem com a resultat serà una solució que contingui les partícules i que podrem injectar a l’equip (ICP-AES i ICP-MS).

Per una altra part, també aplicarem una altra porció de la mostra (un quart), un tractament amb aigua destil·lada (lixiviació). Això ens permetrà extraure i analitzar (per IC) els compostos solubles en aigua (sulfats, nitrats, clorurs). L’última porció del filtre (un quart) la utilitzarem per a analitzar la concentració de carboni al filtre (LECO).

Seguirem treballant al laboratori plegats i us anirem explicant què anem fent i quines tècniques anem aplicant. Això ens permetrà extraure dades a partir de les mostres obtingudes en el treball de camp (tant a l’estació de Barcelona com a la del Montseny).

Fins ben aviat!

L’equip científic

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.