Investigador/ora

Jorge Pey

14 maig 2007 | Investigador/ora

És llicenciat en Ciències Geològiques per la Universidad de Zaragoza, l’any 2003. Actualment, és estudiant de doctorat de la UPC i està realitzant la tesi doctoral a l’Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera” (CSIC). El tema d’estudi elegit per a la tesi és la contaminació atmosfèrica per material particulat en el sector occidental de la conca mediterrània. Mitjançant l’estudi simultani a diferents emplaçaments és possible discriminar entre la contaminació atmosfèrica per material particulat associada a les activitats humanes (tràfic, fonts industrials) i a processos naturals (partícules de procedència nord-africana). En el treball de tesis que estic realitzant s’han efectuat, per primera vegada a Espanya, mesures del nombre de partícules, un paràmetre relativament nou en el control de la qualitat de l’aire.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.