Biologia | Diari de recerca

2: Quines escales té la contaminació atmosfèrica?

16 maig 2007 | Biologia, Diari de recerca

La contaminació atmosfèrica s’estudia a vàries escales. La podem observar de més lluny o de més a prop. Com s’anomenen les diferents escales d’observació? Doncs es diuen escala: global, intermèdia i local.

L’escala global fa referència a problemes tals com el canvi climàtic o la destrucció de la capa d’ozó.

L’escala intermèdia es refereix a problemes amb dimensions de centenars i milers de quilòmetres. En són exemples la pluja àcida del nord d’Europa o els episodis d’ozó a centenars de quilòmetres que s’esdevenen a Àsia i a Europa.

Finalment, l’escala local fa referència a problemes de qualitat de l’aire entorn dels focus d’emissió. En aquest cas en són exemples la contaminació atmosfèrica en àrees urbanes o al voltant de zones industrials.

L’actual projecte se centra en l’estudi de la qualitat de l’aire a Barcelona i als seus voltants (Montseny). Malgrat que tenim en compte que molts d’aquests problemes no es poden analitzar independentment, sense tenir en compte les altres dues escales.

Us esperem al proper missatge!

L’equip científic

Contaminació atmosfèrica (Microescala)

Exemple de contaminació atmosfèrica a microescala: la contaminació causada per les emissions locals urbanes i industrials. A la fotografia s’observa l’impacte de les emissions d’un plomall de contaminació industrial en la qualitat de l’aire en superfície a La Rábida (Huelva).

L’autor de la fotografia és Jesús de la Rosa del Departamento de Geología (Universidad de Huelva).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.