Arts i Humanitats | Diari de recerca | Tecnologia i enginyeria

7: Què en fem de tanta terra?

18 desembre 2013 | Arts i Humanitats, Diari de recerca, Tecnologia i enginyeria

Els arqueòlegs del carrer Sotstinent Navarro no paren de treballar…

 
L’excavació arqueològica ens permet obtenir un munt d’informació científica que ens permetrà crear un discurs entenedor que ens expliqui les aventures i desventures dels antics habitants de Barcelona.
Però per aconseguir tanta informació, s’ha d’anar excavant, excavant i excavant.
Ja hem anat explicant que excavar no s’acostuma a fer amb pinzellets, sinó que utilitzem altres mètodes més… diguem-ne expeditius… Comencem amb el pic i la pala, continuem amb el martell elèctric, afegim una màquina excavadora i acabem amb una giratòria retroexcavadora. Però una vegada hem excavat la terra,  i n’hem extret tota la informació: tipus de sediments, de llur deposició, dels materials arqueològics que conté, etc … què en fem de tanta terra?  Exceptuant només alguns casos molt extraordinaris de sediments que per unes característiques molt concretes siguin analitzats amb més detall (estudis de carbons, de llavors, etc.), la majoria de terra la traslladem!

Una vegada hem excavat la terra, i n’hem extret tota la informació… què en fem de tanta terra? Doncs bàsicament la traslladem!
El primer transport el fem amb un recollidor, després amb un cabàs, continuem amb un  sac o un contenidor i acabem omplint camions i més camions de gran tonatge! Com que els arqueòlegs de Sotstinent han treballat tant, ja hi ha un munt de terra que s’ha de treure del solar. La màquina excavadora estarà uns dies omplint  4 o 5 camions diaris que van a llençar la terra a l’abocador autoritzat del Port de Barcelona, que és el Moll del Prat.
Heu de saber que, per nosaltres, els arqueòlegs, la terra és com el gran suport de la història, de la mateixa manera que un disc és a la música, o una tela a una obra d’art.
Us convidem que, a partir d’ara, us atreviu a mirar la terra amb uns altres ulls!
Marta Fàbregas
 
 

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.