Diari de recerca

22: Buscadors d’or? No, de llavors, pol•len i espines!

30 juny 2014 | Diari de recerca

Això cada dia es posa més interessant! A banda de l’excavació pròpiament dita aquests dies també estem recollint mostres de l’estratigrafia de Sotstinent Navarro per al projecte de bioarqueologia que s’està portant a terme paral·lelament amb l’excavació.

 
Un dels àmbits on hem concentrat els nostres esforços és la zona del fossat. És un element clau per entendre la dinàmica de l’ocupació de Barcino, però també un punt importat de recollida d’informació sobre la dinàmica tant ambiental com alimentària de la Barcelona romana.
Com que la zona ocupada pel fossat és extensa el rebaix s’ha concentrat en una cala d’1 m2. En aquest cas el que ens interessa és obtenir tota la columna estratigràfica per poder recollir mostres de cada un dels estrats que amortitzen tant el fossat de finals del segle III com les restes dels nivells que rebleixen el fossat del segle I.
presa_mostra_2
Un cop recollit el sediment comença el procés de criba. Els sediments són introduïts per separat en grans bidons amb aigua i al cap d’unes hores estona ja podem veure com algunes restes de carbons i llavors comencen a flotar… Això són bones notícies ja que vol dir que en les mostres de terra recollides hi han restes analitzables i que aportaran noves dades vers l’entorn de la ciutat romana.
presa_mostra_3
Tot el sediment remullat es passa a garbellar tant la part flotant com les restes sedimentàries. El fem passar per diversos sedassos de mides diferents per poder recollir totes les restes per més petites que siguin. Si aquests dies heu passat pel carrer de Sotstinent Navarro ens haureu vist, i no, no som buscadors d’or sinó de microfauna, pol•len, carbons…. amb això no ens farem rics però és molt apassionant!
Ja separades les mostres es guarden i es porten al laboratori on, amb ajuda del microscopi ja que algunes mostres són molt petites, es farà l’estudi pertinent.
Aquests treballs ens permetran saber quines espècies de plantes, arbres, microfauna… hi havia a la Barcelona del segle I i si aquestes van variar en el segle III. Podem obtenir respostes per exemple de com era el medi on vivien aquests primers barcelonins i el que menjaven. La dieta de segle I era la mateixa que en el segle III? Hi van haver canvis en el medi que van comportar variacions en el que menjaven? O pel contrari en el decurs de tota l’època romana tant l’entorn on vivien com el que menjaven es van mantenir inamovibles?  Esperem que tots aquests treballs ens permetin respondre a aquestes i a moltes altres preguntes que van sorgint en el dia a dia de l’excavació.
 
Vanessa Triay Olives

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.