Arts i Humanitats | Diari de recerca | Tecnologia i enginyeria

1: Arqueòlegs al bell mig de Barcelona

02 desembre 2013 | Arts i Humanitats, Diari de recerca, Tecnologia i enginyeria

Iniciem una intervenció arqueològica al carrer Sotstinent Navarro núm. 16 de Barcelona.

Malgrat sempre s’ha de tenir la incertesa com un element a tenir en compte a l’hora de planificar una excavació, en aquests cas tenim certeses que intentarem demostrar.

Som a Barcelona, a tocar de la muralla romana baiximperial. Ja us anirem explicant tot el complex món de la poliorcètica romana, aquí només cal destacar que estem fora la ciutat d’època romana, però al bell mig de la ciutat vella medieval i moderna, que va ser esventrada amb l’obertura de la Via Laietana.

Una intervenció urbana és molt diferent a una excavació en un jaciment a la muntanya, o en una zona deshabitada. La ciutat creix sobre si mateixa, i cada època, cada fet, deixa una empremta.

La ciutat creix sobre si mateixa. Amb el temps, la muralla romana acaba metabolitzada pels edificis del voltant i es crea una textura urbana fascinant.  

És feina dels arqueòlegs reescriure el llibre de la història de la nostra ciutat, a través de les restes materials que ens han deixat.  A mesura que anem fent els diferents escrits d’aquest bloc veureu com anem solucionant els enigmes que tenim ara a l’hora de començar el treball de camp.

La muralla romana està molt ben conservada en aquest sector de Barcelona. Tenim dues torres de planta quadrada i un pany del mur. Alguns interrogants que tenim hores d’ara són: podrem definir amb exactitud la data de construcció del segon recinte defensiu? Aquesta zona del suburbium estava ocupada en època alt imperial i a la tardoantiguitat? Hi havia un fossat com a altres zones de la muralla, com a l’Avinguda de la Catedral? El fossat era defensiu, o un element hidràulic?

Seguiu-nos i ho anirem explicant en les properes setmanes.

 

Restes de Barcino

Els graffitis del segle XXI presideixen les excavacions de les restes romanes de Barcino, molt a prop de la Via Laietana de Barcelona.  

Restes romanes a cel obert

Les restes romanes semblen les arrels de la ciutat en aquesta imatge amb valor metafòric.

Muralla romana de Barcelona

Amb el temps, l’estructura de l’antiga muralla romana acaba integrada en el teixit urbà creant una mena de trencaclosques fascinant. 

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.