Investigador/ora

Alessandro Ravotto

29 novembre 2013 | Investigador/ora

Arqueòleg genovès. Va participar en la seva primera excavació urbana l’any 1996 i, a partir d’aquell moment, va tenir la possibilitat de dedicar-se a diferents àmbits relacionats amb el patrimoni arqueològic: principalment excavacions, prospeccions geofísiques, museografia, dendrocronologia. Especialitzat en el món clàssic, està fent una tesis doctoral sobre les muralles romanes de Barcelona. Ha publicat uns 650 grams d’articles científics (pàgines fotocopiades en A4, una sola cara) i, per estalviar irritants pèrdues de temps als altres investigadors a l’hora de recopilar bibliografia, fins ara no ha repetit mai els mateixos continguts en diferents publicacions.

És director d’un petit museu arqueològic a Itàlia, el “Museo Civico di Garessio”.

Recomana’ns un llibre i un web de divulgació científica… El llibre: “Historia del tiempo”, de Stephen Hawking. Ajuda a tenir una mica de perspectiva…

La web: academia.edu

Recomana’ns un museu o un centre divulgatiu… El “Museo Civico di Garessio”, sense cap dubte.

Entre els meus llibres no hi pot faltar...

Un conte de només dues pàgines: “Genèse”, de Francis Carsac (1919-1981), que ofereix una visió original – tot i que poc probable – de la creació de la vida en la Terra. Per cert, Francis Carsac és el pseudònim que utilitzava el prehistoriador francès François Bordes per signar les seves obres de narrativa.

El que m’agrada de fer recerca és…  Que és un joc.

M’apassiona…  L’arqueologia.

Una ciutat especial… Gènova (ho havia de dir…)

Una petita meravella que sovint tenim molt a prop i podem ignorar és… 

En primer lloc, l’amor. Però també l’anomenat “Principi de Creixement Agregat”, que proporciona un marc conceptual de referència per moltes aplicacions de la dendrocronologia.

Estableix que qualsevol sèrie de creixement en els anells dels arbres pot ser descomposta en diferents factors (ambientals, antròpics, etc.), tal com exemplifica la següent fórmula:

Rt = Gt + Ct + δD1t+ δD2t+ Et

On:
t = any en què és general l’anell.
G = Creixement associat a l’edat de cada espècie.
C = Clima (temperatura i precipitació)
D1 = Pertorbacions endògenes (pròpies del bosc) com per exemple caigudes d’arbres, obertura de clars, augment de la cobertura vegetal, etc.
D2 = Pertorbacions exògenes al bosc (gelades fora de temporada, incendis, plagues, tales, etc.)
E = Diferents processos aliens a D1 i D2 (p. ex. Errors en el mesurament)

 

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.