Arts i Humanitats | Diari de recerca | Tecnologia i enginyeria

15: La digitalització del dibuix arqueològic

14 gener 2014 | Arts i Humanitats, Diari de recerca, Tecnologia i enginyeria

Tot i que els arqueòlegs ens dediquem a l’estudi del passat humà i ens fascinin les coses antigues no estem renyits amb l’ús de les noves tecnologies les quals ens ajuden i força a millorar el registre i tractament de les dades.

 
En el camp del dibuix arqueològic poder digitalitzar tota la informació gràfica realitzada en el jaciment (les plantes, seccions i alçats que ens ha anat explicant l’Alessandro) ens facilita la seva manipulació, ens permet guardar en poc espai metres i metres de paper mil•limetrat i és una bona manera d’emmagatzemar la informació de manera que aquesta no es deteriora. En un món informatitzat com en el que ens trobem és important que la documentació que anem recollint també ho estigui.
Avui dia hi ha nombrosos programes que ens permeten digitalitzar amb precisió els dibuixos fets a camp. Un cop escanejats aquests dibuixos passen a ser digitalitzats pedra a pedra de manera que no es perd la més mínima informació. Tot i que no  tenen el mateix encant que els dibuixos fets a llapis els dibuixos digitalitzats ens aporten un seguit d’avantatges i ens faciliten les tasques de documentació.
Així doncs, podem jugar amb trames i colors que fan que els plànols resultants quedin més visuals i entenedors. Per exemple solem distingir per capes de colors les diferents restes documentades en funció de les etapes cronològiques a les quals les hem adscrit, tenint així un plànol de conjunt de totes les restes documentades o únicament del període que ens interessa treballar. O també podem treballar els plànols en diverses escales, la que més ens convingui en cada moment i podem fer plantes generals de tota l’excavació o de detalls concrets ens funció de cada necessitat concreta.
El fet de tenir tota la planimetria d’una excavació com la Sotstinent Navarro en suport digital ens permet anar més enllà del dibuix en sí mateix. Podem plantejar projeccions d’estructures que han desaparegut o realitzar reconstruccions i muntatges d’espais.
Tenir els dibuixos digitalitzats també ens facilita el treball de divulgació ja que aquests poden ser usats en articles, conferències,  tesis doctorals o en plafons d’exposicions, tot de manera remota i pràcticament instantània.
En definitiva els plànols que s’obtenen a partir de tota la informació recollida de les excavacions arqueològiques esdevenen un mecanisme molt visual d’explicar les diverses restes arqueològiques que hem anat documentant a l’excavació i ens permet explicar com ha anat evolucionat un territori amb el pas del temps, en aquest cas Barcino.
Planta
 
Vanessa Triay Olives

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.