Investigador/ora

Rafel

11 novembre 2007 | Investigador/ora

Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona l'any 2004, ha obtingut el Títol de Suficiència Investigadora – Diploma d'Estudis Avançats (DEA)   el 2006 per la realització del treball d'investigació: Els materials ceràmics vasculars del jaciment ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre). Estudi tipològic i de quantificació aplicada.

Ha dirigit diverses excavacions arqueològiques dins el territori català així com campanyes de consolidació i reconstrucció de cara a la museItzació de jaciments arqueològics d'època ibèrica com el d'Alorda Park a Calafell o Puig Castellar a Santa Coloma de Gramenet.

Així mateix, ha publicat diversos articles en revistes especialitzades d'arqueologia i ha realitzat diverses comunicacions a congressos, seminaris, etc. 

Al jaciment d'Althiburos codirigeix junt amb Thaïs Fadrique Rubio les excavacions de la necròpolis.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.