Arts i Humanitats | Diari de recerca

11: Topografia, la ciència geomètrica

14 desembre 2007 | Arts i Humanitats, Diari de recerca

En arqueologia es representen totes les estructures que apareixen al jaciment durant les excavacions, des dels murs fins als pous. Imagineu-vos quina feinada topografiar tota una ciutat i els terrenys que l’envolten!
Hola, companys!!, ja som aquí un cop més i aquest cop us parlarem dels dos màxims “excursionistes” del nostre jaciment i de la nostra missió. Les dues persones que, sense cap mena de dubte, coneixen més a fons els racons i terrenys d’Althiburos i els seus voltants. Aquestes dues persones són en Josep Maria Puche, Coordinador de la Unitat de Documentació Gràfica de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), i la Paloma Aliende, la seva ajudant i també membre de l’ICAC. Ambdós formen l’equip encarregat de la topografia.
Del grec τüπος “topos” que significa lloc, i γραφειν “grafia” que vol dir dibuixar – escriure, la topografia és una ciència geomètrica que representa la “realitat física immòbil” a escala i mitjançant una projecció ortogonal sobre un plànol horitzontal o de planta.
En arqueologia,  per exemple, es representen totes i cadascuna de les estructures que es veuen o que van apareixent al jaciment durant les excavacions. Així és topografien tant les estructures positives, com ara els murs, els paviments, les canalitzacions, etc. com les negatives: el cas de les fosses,  els pous, les rases, etc. Imagineu-vos quina feinada topografiar tota una ciutat i els terrenys que l’envolten, amb els rius i rierols, muntanyes, etc…
Per realitzar aixecaments topogràfics, així mateix, es fan servir instruments de precisió com ara la nostra Estació Total. Aquest aparell permet mesurar angles horitzontals, verticals i distàncies. Coneixent les coordenades del lloc on s’ha col·locat és possible determinar les coordenades tridimensionals de tots els punts que es mesuren. Processant posteriorment les coordenades de les dades agafades és possible dibuixar i representar gràficament tots els detalls del terreny. A més és possible després, si es vol, calcular les distàncies o el desnivell entre dos punts.
Eines a la teulada
Així doncs, mitjançant l’ús d’aquest instrument que al jaciment d’Althiburos tenim situat a la teulada de la  “maison des fouilles” (casa d’excavacions), en Josep Maria Puche i la seva ajudant, Paloma Aliende, recorren el jaciment i els territoris circumdants prenent punts que posteriorment traspassen a l’ordinador donant lloc a una  malla on apareixen els dits punts georeferenciats, és a dir, en coordenades tridimensionals (X, Y, i Z), on X i Y determinen el pla horitzontal (de dues dimensions, nord i est) i on Z determina l’alçada (la tercera dimensió).
De la malla de punts obtinguda, i amb l’ajut de la fotografia aèria i digital, podem realitzar el plànol topogràfic escalat de l’assentament, on queden reflexades les seves restes arqueològiques visibles i els accidents geogràfics que defineixen el seu territori (com les rieres, la vall, les muntanyes, etc.).
Afortunadament, el nostre equip topogràfic està en bona forma, perquè fan molts quilòmetres diaris! Sense ells, però, i sense la seva disciplina o especialitat, l’arqueologia queda coixa. Una prova més, doncs de la pluridisciplinarietat d’aquesta ciència nostra.
Fins al proper missatge!!

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.