Arts i Humanitats | Diari de recerca

15: L'estudi dels materials arqueològics

04 gener 2008 | Arts i Humanitats, Diari de recerca

Aquí ens teniu, entrat el nou any, amb un dels darrers missatges. Abans de tancar la nostra excavació hem pensat que era important parlar-vos dels materials arqueològics i de la seva vital importància.
Tant aquí a Althiburos com a la resta de jaciments del món, són, sobretot, les ceràmiques, els principals elements de datació. D’entre aquestes com d’entre altres elements significatius apareguts apareixen certs casos que se’ls anomena “fòssils directors”. Es tracta de peces que tenen unes característiques concretes que permeten establir datacions i comparacions. Així per exemple, les monedes també servirien com a fòssil director, car, òbviament, si a un estrat ens aparegués una moneda de 5 pessetes sabríem que el dit estrat no pot ser anterior al rei Amadeu I (1871-1873), qui va fer encunyar les primeres monedes amb aquest valor, ni molt posterior a l’aparició de l’euro.
En qualsevol cas, en tota excavació s’estableixen, com sabeu, fitxes per a cada unitat estratigràfica (vegeu missatge 5), i, a la vegada, es fa un registre o inventari de tots els materials apareguts en el dit estrat, individualitzant-los per mitjà d’una numeració o sigla, que determina la procedència (jaciment i estrat) i l’ordre en què apareix a l’inventari.
Per inventariar aquests materials es determina llur tipologia, datació i es mira de fer-ne una descripció ben detallada. Paral·lelament, i per tal de ser, com sempre, els més rigorosos possibles amb les tasques de documentació, dibuixem les peces principals, llurs formes i perfils i prenem fotografies.
El dibuix de les peces
Durant el procés de dibuix de les peces es fan servir molts elements peculiars: el peu de rei (permet mesurar els gruixos de les parets de la ceràmica i d’altres mesures de la peça), el perfilador (una mena de pinta que s’adapta al perfil i contorn de l’atuell…), etc. El cas és que cal dibuixar la peça de forma molt acurada, amb les seves mides, curvatures, perfil i detalls perquè un cop publicada pugui ser identificada pels altres especialistes i servir així com a nova aportació o confirmació del gruix de “fòssils directors”. Fixeu-vos en el foto-muntatge on us hem preparat una seqüència d’imatges amb el procés de dibuix tram a tram, s’entén millor el sistema.
Aixovar de fa 2.200 anys i monedes de fa 1.600!
Finalment, a mòduls de petita exposició-mostra d’alguns materials apareguts fixeu-vos ara en aquests altres muntatges fets amb “fòssils directors” ceràmics i numismàtics apareguts a Althiburos amb la datació que ens han aportat.
És una tasca de la qual no deixes mai d’aprendre, imagineu-vos, ceràmiques i monedes que van canviant en forma i estil en milers d’anys d’història… És per aquest motiu que també, dins de les especialitats de la numismàtica i la ceramologia hi ha especialistes de diferents èpoques. Encara que ens agradaria a molts, no es pot abarcar tot, però sempre és un luxe saber o aprendre cada dia una mica més…
Fins al proper missatge!

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.