Arts i Humanitats | Diari de recerca

10: Quines plantes feien servir els habitants d'Althiburos?

09 desembre 2007 | Arts i Humanitats, Diari de recerca

A Althiburos hem trobat restes de llavors ja des del segle VI aC, i les espècies que apareixen amb més freqüència són els cereals, les lleguminoses i els fruits.

L’arqueologia és una ciència clarament pluridisciplinària. És a dir, que fa ús de moltes altres branques d’estudi i especialitats per completar la seva tasca. Així, d’entre les moltes disciplines tenim les que fan referència a la botànica; o, millor dit, com que estudiem el passat: l’arqueobotànica.

Amb tot, en aquest missatge tractarem el tema de l’anàlisi i estudi de llavors i fruits -carpologia- una tasca realitzada per en Daniel López Reyes, el nostre especialista en la matèria, al jaciment arqueològic d’Althiburos. Aquests estudis ens permeten conèixer una part important de la vegetació cultivada, recol·lectada i silvestre que manipularen els habitants d’aquest assentament durant les diferents èpoques, car són mostres extretes dels sediments o estrats corresponents a les diferents cronologies. Així, tenim mostres del segle VI aC, d’època númida, del món romà, del món bizantí, etc.

Tant la recollida de mostres de sediment, com la tria del material d’estudi per mitjà de la flotació, així com la selecció de llavors i fruits d’entre els elements recuperats s’ha realitzat d’una forma sistemàtica i de forma paral·lela al procés d’excavació arqueològica. Gràcies a això ha estat possible disposar de dades, que ja abans de dur les mostres al laboratori per fer la determinació carpològica definitiva, han permès fer una aproximació al paleoambient i la paleoeconomia de la nostra ciutat.

També estudiem, els arqueòlegs, els fruits i cereals que tenien o conreaven les societats passades?. Doncs evidentment que sí! Les pràctiques agrícoles formen part de la base de l’alimentació humana en les societats de la Mediterrània des del neolític i el seu estudi és de vital importància per al coneixement de les diferents cultures del passat.

Com són les restes que es conserven?
Els materials de què disposem per realitzar aquesta aproximació en les excavacions són les restes de llavors i fruits conservats mitjançant la carbonització i la mineralització. Aquests apareixen en el registre arqueològic i són una evidència inqüestionable d’una manipulació de productes vegetals.
Les espècies que apareixen amb més freqüència són els cereals, les lleguminoses i els fruits. En canvi, la conservació d’altres vegetals, com verdures, arrels, bolets i hortalisses, són excepcionals.
Amb tot, sabem, per les diferents èpoques i societats que van habitar Althiburos, que menjaven, que conreaven, que recol·lectaven, quina vegetació envoltava el jaciment  a cada moment, etc.
Fins a la propera!!

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.