Investigador/ora

Carles

11 novembre 2007 | Investigador/ora

Arqueòleg llicenciat per la Universtat de Barcelona l'any 2002 i bussejador professional per la Generalitat de Catalunya. Actualment està realitzant el Màster en Arqueología de la Universitat de Barcelona i la Diplomatura de Postgrau en Egiptologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professionalment ha dirigit diverses intervencions arqueològiques  arreu del territori català així com campanyes de reconstrucció i consolidació de jaciments arqueològics de cara a llur museïtzació. Té experiència en excavacions tant terrestres com subaquàtiques.  En aquests moments, i després d'alguns anys treballant per empreses privades d'arqueologia i després d'un breu període com a lliure professional, és soci gerent, junt amb Jordi Aguelo Mas i Alejandro G. Sinner, de l'empresa GRIU, Arqueologia i patrimoni, S.L. des d'on es gestionen diverses intervencions arqueològiques dins l'àmbit català i a través de la qual col·labora dins del projecte de la UB  «Evolució social i formació de l'estat númida: les poblacions de la regió de Sicca Veneria (El Kef, Tunísia) i les seves relacions amb la civilització púnica. Prospeccions i excavacions a Althiburos», en la realització de les tasques de difusió audiovisual i multimèdia així com en les tasques d'excavació. També, i paral·lelament, col·labora en d'altres projectes arqueològics i museogràfics com el Projecte Cella Vinària, dirigit per Antoni Martín Oliveras, com a codirector de les excavacions i de les tasques de recontrucció.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.