Investigador/ora

Hamid

12 març 2009 | Investigador/ora

Hamid Rguibi Idrissi va néixer al Marroc i va estudiar a la Universitat Mohamed V de Rabat i a la Universitat Karl Von Ossietzky d’Oldenburg, Alemanya. Va obtenir el doctorat amb el treball Migration Strategie and Stopover Ecology of some Passerines in Morocco. Ell és el primer anellador del Marroc i el que ha desenvolupat el sistema d’anellament a aquest país. Ha ensenyat a estudiants marroquins i tunisians. Ha publicat diversos articles, ha treballat en diversos projectes de conservació i en el programa marroquí dels passeriformes de canyissars mediterranis. Actualment treballa al Laboratoire de Valorisation des Ressources Naturelleset Biodiversité of the University Chouaib Doukkali, Facultat de Ciències (El Jadida).

Diari de recerca

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.