Diari de recerca

22: Observant la columna d'aigua de mar

11 gener 2007 | Diari de recerca

Les característiques físiques, químiques i biològiques de l’aigua de mar varien amb la profunditat. Entre d’altres, el perfil vertical presenta canvis en temperatura, salinitat, penetració de la llum i concentració de nutrients. Aquests gradients determinen la presència i abundància d’organismes i són claus per a estudiar processos biogeoquímics com per exemple, la taxa de producció primària, exportació de partícules cap al fons, característiques de la cadena tròfica…. Per a analitzar la columna d’aigua utilitzem sensors fisicoquímics, càmeres submarines i xarxes, principalment. Els sensors més comuns són els de conductivitat, temperatura i profunditat (el que denominem CTD, per les seves sigles en anglès) que viatgen des de la superfície fins a pocs metres sobre el fons de la mar. Estan acoblats a una estructura d’acer a la qual es fixen un conjunt d’ampolles. Una vegada que observem les característiques de la columna mentre baixen els instruments, decidim a quines profunditats és interessant tancar les ampolles mentre pugen. Una vegada en superfície, buidem les ampolles i filtrem l’aigua en el laboratori. En aquesta campanya prenem mostres per a estudiar, entre altres coses, la bioquímica del sèston, és a dir, quina quantitat de lípids, de carbohidrats i de proteïnes hi ha en els microorganismes i partícules suspeses en l’aigua, i com varien al llarg del perfil vertical.

Els robots submarins, equipats amb càmeres, ens permeten observar les partícules a diferents fondàries, el bentos i les característiques del sòl marí. Aquests robots es coneixen com a ROV’s (Remoted Operated Vehicles) es controlen des del vaixell i ens permeten conèixer el què hi ha a la columna d’aigua i sobre el fons de la mar sense pertorbar l’ambient. En aquesta expedició, els nostres companys ictiòlegs han emprat xarxes per a capturar peixos i per a realitzar estudis de biodiversitat i dinàmica de poblacions. Nosaltres emprem xarxes d’una mida de porus menor per a recol·lectar organismes com el fito- i el zooplàncton. Realitzem pesques de ròssec a distintes fondàries durant diversos minuts per a poder aconseguir una gran quantitat d’aquests organismes. D’aquesta forma, podem obtenir aliment per a experiments amb organismes bentònics o per a la nostra companya Marzia, que estudia la concentració d’alguns contaminants en aquests organismes.

Fins al proper missatge,
L’equip científic

Latitud:  -65º 1′ S
Longitud:  -57º 4′ W
Hora: 12:00 h
Velocitat del vent a coberta: 4 (m/seg)
Temperatura de l’aire:  -4.1 ºC

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.