Diari de recerca

21: Xarxes i trampes

08 gener 2007 | Diari de recerca

Ja fa dies, després d’haver travessat el Mar de Weddell, vàrem arribar a l’Illa Elefant, al nord de la Península Antàrtica. Aquí va començar una intensa activitat de mostratge del fons marí amb xarxes, trampes i l’aparell d’extracció de testimonis de sediment. Hi ha diferents tipus de xarxes i trampes: xarxa de ròssec de fons, la petita Rauschert, l’Agassiz, les de zooplàncton i les trampes per a peixos i amfípodes. Les xarxes es distingeixen entre si per la mida de la xarxa i el del porus. Mentre que la trampa per a peixos s’utilitza per a recol·lectar exemplars vius i en bones condicions. L’aparell d’extracció de testimonis de gravetat consta d’un cilindre de 15 cm de diàmetre i 6 m de longitud i pesa més d’1 tona. Mentre que el d’extracció de testimonis múltiple pesa 0,5 tones i els seus 8 cilindres d’acrílic tenen una longitud de 40 cm i un diàmetre de 10 cm.

Els mostratges comencen a les 07:30 h del matí. La xarxa de ròssec es baixa cinc vegades al dia i després, a partir de les 19:00 h es mostreja amb les altres xarxes, les trampes o amb els aparells d’extracció de testimonis. L’equip científic que estudia els peixos és el primer que té accés a les xarxes. Separa els peixos de la resta i ens entreguen un conjunt d’animals bentònics que separem amb calma dins el laboratori humit. Aquí, cada grup separa allò que li interessa segons el seu tema d’estudi. Els organismes es conserven amb un fixador, en bossetes de plàstic, que després s’estudiaran als respectius centres de recerca. Entre les estacions, hem anotat grans diferències en l’abundància de peixos i de bentos. En el sector oriental de l’Illa Elefant, a aproximadament 300 m de profunditat, s’extrauen els primers testimonis de sediment. Tres dels testimonis recol·lectats es varen emprar per a realitzar un experiment de respiració, mentre els altres tres es varen mostrejar i es varen guardar congelats. Preteniem mostrejar també en el sector occidental de l’illa amb l’aparell d’extracció de testimonis de gravetat i amb el múltiple. Però el sediment va ser massa gruixut i aquests aparells no varen poder penetrar en el fons marí.

Fins al proper missatge i una abraçada de part de…

L’equip científic

Latitud:  -62º 2′ S
Longitud:  -55º 2′ W
Hora: 12:00 h
Velocitat del vent a coberta: 10 (m/seg)
Temperatura de l’aire:  -1.0 ºC

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.