Arts i Humanitats | Aventures científiques | Expedicions

Els secrets de Barcino

22 gener 2014 | Arts i Humanitats, Aventures científiques, Expedicions

Excavem la muralla romana de Barcelona

La colònia romana Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino va ser fundada per l’emperador August, a l’entorn de l’any 10 aC. Després de vint segles, l’antiga colònia ha esdevingut l’actual Barcelona.
Un dels elements més singulars que s’ha conservat de la Barcino romana han estat les seves muralles, la primera del segle I i la segona del segle III, construïda adossada a la primera, amb quatre portes i 76 torres. La muralla no era només un element defensiu sinó que tenia una gran càrrega simbòlica i de delimitació de la urbs.
Un equip d’arqueòlegs del Servei d’Arqueologia de Barcelona està excavant en aquests moments al carrer Sotstinent Navarro, documentant i recuperant la muralla romana i moltes altres coses, ja que hi ha el pòsit de 2000 anys d’història.
El portal Recerca en Acció fa el seguiment d’aquesta intervenció arqueològica, emmarcada dins del “Pla Barcino”.  Des d’aquí us explicarem tot el procés de documentació i recerca que es duu a terme.
 

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.