Biologia | Diari de recerca

15. Quins resultats n’hem tret?

08 abril 2010 | Biologia, Diari de recerca

El monitoratge ja s’ha acabat. Hem recollit les mostres i les hem portat a analitzar al laboratori. Ara toca un procés ven llarg i laboriós per processar i analitzar les mostres on tenim en compte tots els protocols establerts per tal que els resultats siguin fiables, tal com la Maria del Mar va explicar fa uns dies.

Grans quantitats de metall

Les primeres conclusions les obtenim de les dades de la part alta de la conca, adjacent a les activitats mineres de la zona. Les anàlisis d’aigua mostren majors concentracions de metalls contra més ens apropem a les mineres, sent aquests llocs els més afectats en les dues zones. Encara que la minera que es troba tancada contamina més que la que està operativa, ambdues contenen grans quantitats d’Alumini, Arsènic, Calci, Cadmi, Crom, Coure, Ferro, Níquel i Zinc comparat amb les quantitats d’aquests metalls a altres punts propers que no provenen de la mina.

Dues zones diferenciades

Per altra banda, les anàlisis de sediments donen diferències a les dues zones. Destaquen, un altre cop, els punts més propers a les mineres com els que tenen majors concentracions en comparació als altres punts analitzats. Així, a la zona que es troba a prop de la minera tancada trobem concentracions elevades d’Arsènic, Cadmi, Coure, Plom i Mercuri, mentre que la que es troba operativa mostra elevades concentracions de Cadmi, Coure i Zinc.

Finalment, l’anàlisi fet per estudiar l’especiació als sediments ens mostra la disponibilitat que aquestes concentracions de metalls als sediments passin a l’aigua. En aquest sentit, les dues zones de la part alta presenten aquesta disponibilitat per al Ferro, Coure, Níquel i Zinc. A aquests metalls s’ha d’afegir Arsènic i Cadmi a la zona que no es troba operativa i Crom i Mercuri a la zona que sí. Aquests darrers metalls són els més tòxics i, per tant, els més perillosos per la salut humana i els ecosistemes.

Existirà risc per a la salut?

La intenció de la recerca que estem duent a terme és obtenir un major coneixement a la conca del Jequetepeque sobre els metalls pesants que poden drenar les activitats mineres, com a pas previ i necessari per a poder avaluar si existeix un risc per a la salut i pels ecosistemes, a un entorn complex tant en termes ambientals com socials.

Aquesta campanya ha sigut l’única, i s’ha realitzat a un moment concret de l’any. Per tal que els resultats siguin més fiables, és necessari repetir el procés i comparar les dades finalment obtingudes. En aquest sentit, aquest estudi és una primera avaluació de les descàrregues de metalls a zones afectades per l’activitat minera, on es conclou l’impacte a l’aigua i sediments de les zones més properes a les activitats mineres. Així que per al moment ens acomiadem de vosaltres, però ja sabeu on seguirem treballant!

Cristina Yacoub

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.