Biologia | Diari de recerca

4. L’inici d’un viatge al laboratori: el monitoratge

05 març 2010 | Biologia, Diari de recerca

Per estudiar l’estat ambiental dels rius cal agafar mostres, però… com podem estar segurs que no s’hagi contamintat pel camí i, per tant, sigui representativa del riu?

Com hem comentat en anteriors missatges, l’objectiu de la investigació és conèixer l’estat ambiental dels rius propers a zones mineres. Per poder fer l’anàlisi de metalls pesats ja sigui en aigua, sediments o organismes vius (plantes o animals presents als rius d’estudi) primer s’ha de fer un monitoratge. Això no és més que anar al camp per a recollir un volum de mostra necessari per després analitzar-ho al laboratori. Però no és tan senzill com sembla, existeixen moltes normes i mesures a tenir en compte per tal d’estar segurs que allò que s’analitza al laboratori és una mostra representativa del riu (o del lloc que es vulgui analitzar), i que no s’ha contaminat al recollir-la o en portar-la cap al laboratori.

Per què fer un monitoratge?

Els sistemes de monitoratge permeten obtenir informació, en el nostre cas sobre la quantitat de metalls en l’aigua i sediments. Aquesta informació un cop processada, no solament ens diu l’estat del medi ambient i l’afectació que pot causar, sinó que també ens pot ajudar a gestionar el recurs en termes de protecció, millora i desenvolupament.

En aquest context, els sistemes de monitoratge són útils per obtenir informació per prendre decisions i dissenyar polítiques orientades a garantir la sostenibilitat del recurs hídric, tant en termes de qualitat com de quantitat. És a dir, coneixent l’estat de l’aigua i l’afectació causada per causes antròpiques (per causa de les accions de les persones) poden realitzar sistemes de protecció o conservació de zones vulnerables, accions de millora en cas que les condicions siguin dolentes, i de desenvolupament de polítiques i accions que ho facin possible.

Què necessitem per fer un monitoratge?

Bàsicament, es necessita: un protocol a seguir per tal de complir amb totes les normes i mesures necessàries (que en el nostre cas el va desenvolupar la Maria del Mar), un equip de persones i el material per fer la recollida de mostres. El material depèn d’allò que es vulgui analitzar després en el laboratori. Per tant, a camp sempre acabem portant una caixa plena de coses: l’equip portàtil per analitzar el pH i la conductivitat, ampolles i guants esterilitzats, les fitxes de camp amb bolígrafs, gel i productes químics per conservar les mostres en bones condicions, etc. Ah! i mai poden faltar un munt de coses per la seguretat de les persones que hi anem! Tot això ho anirem veient en detall durant aquest mes!

Cristina Yacoub

Paisatges del Perú

Per estudiar l’estat ambiental dels rius cal agafar mostres, però… com podem estar segurs que sigui representativa del riu i no es contamini pel camí? Ho podeu descobrir al missatge “L’inici d’un viatge al laboratori: el monitoratge”.

Monitoratge

Per poder fer l’anàlisi de metalls pesats ja sigui en aigua, sediments o organismes vius  primer s’ha de fer un monitoratge. Això no és més que anar al camp per a recollir un volum de mostra necessari per després analitzar-ho al laboratori.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.