Diari de recerca

9. La fiabilitat dels resultats en joc

22 març 2010 | Diari de recerca

Quan fem el disseny i la planificació del monitoratge cal que incorporem mesures per conèixer la qualitat dels resultats que s’obtindran i per a garantir la fiabilitat d’aquests. Aquest procés que es coneix com Quality Control and Quality Assurance (QC & QA).

Però què és el QC i  el QA?

El QA són mesures pel disseny de les maneres de procedir i eines que hem de fer servir al camp. També s’inclou la selecció del laboratori i quines tècniques d’anàlisi que emprarem. En canvi, les QC fan referència als controls i duplicats de mostres de camp i laboratori.

Totes aquestes mesures cal que s’ajustin als paràmetres que ens interessen, que en aquest cas són els metalls. A més, és important seguir-les perquè pot afectar directament a la validesa dels resultats. Per exemple, una errada en la presa de mostra pot implicar no només una menor exactitud i precisió, sinó també la invalidesa total del resultat final!

Els mètodes d’anàlisis

Però els aparells d’anàlisis tenen uns límits, per sota dels quals no es pot detectar si hi ha o no d’aquell metall. Aquest és el Límit de Detecció (LD) i el tenim en compte per a la selecció de la tècnica d’anàlisi.

Més del 90% del total de la càrrega de metalls pesats en el riu són transportats en fase sòlida, per tant, per conèixer la contaminació del riu és important estudiar la qualitat d’un sediment. A més a més, a diferència de l’aigua que està al riu en continu moviment, els sediments s’acumulen en les voreres o zones de sedimentació. Aquest detall ens permet poder estudiar possibles episodis de contaminació ocorreguts anteriorment.

D’altra banda, els contaminants presents en els sediments poden passar a l’aigua en determinades circumstàncies, pel que poden provocar episodis posteriors de contaminació de l’aigua. Per a determinar si els metalls emmagatzemats en els sediments passaran a l’aigua, cal estudiar l’especiació, és a dir, les diferents formes químiques en què es troben els metalls al sediment.

Maria del Mar Garau

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.