Diari de recerca | Tecnologia i enginyeria

8. La nostra feina: fer recerca per ajudar a la gent!

18 març 2010 | Diari de recerca, Tecnologia i enginyeria

Hem començat a treballar, però ara ens adonem que no us hem dit qui som!

Som investigadors i investigadores que compartim objectius comuns pel que fa a la recerca aplicada a la Cooperació i al Desenvolupament Humà. I junts formem el grup de recerca GRECDH de la UPC. Que siguem de la UPC no vol dir que siguem tots de la mateixa àrea, al contrari! Som un grup transversal i multidisciplinari creat el febrer de 2006.

I què ens hem proposat?

Doncs promoure la investigació aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació, en tecnologies apropiades per al desenvolupament humà amb la finalitat de millorar la qualitat de vida en països en vies de desenvolupament.

Busquem facilitar el desenvolupament econòmic, social i de capacitats de les comunitats en països i àrees amb recursos escassos, mitjançant la transferència de coneixements i tecnologies, en col·laboració amb els altres actors del camp de la Cooperació per al Desenvolupament i l’Acció humanitària (ONGs, agències governamentals, organismes internacionals…).

I en què treballem?

En aigua i sanejament, per obtenir resultats que facilitin l’accés segur i sostenible a serveis d’aigua potable i sanejament, així com en la protecció i gestió equilibrada dels recursos hídrics. Actualment, estem desenvolupant projectes específicament a la Zona Andina (Perú, Bolívia i Equador), a Àfrica de l’Est (Tanzània, Kenia i Etiòpia), a Nicaragua i a l’Índia.

I també treballem en recerques sobre energia, per obtenir resultats que facilitin l’accés a l’energia, tant per ús domèstic com comunitari, en zones rurals aïllades en països en desenvolupament. Treballem principalment en l’accés a combustibles nets com el biogàs i les cuines millorades i en l’accés a l’electricitat mitjançant fonts renovables d’energia.  On ho fem? Doncs actualment desenvolupem projectes al Perú, Bolívia, Nepal i Moçambic!

Cristina Yacoub

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.