Diari de recerca

19: La directiva europea de qualitat de les aigües

24 octubre 2012 | Diari de recerca

El 2015, d’aquí a tres anys, els països europeus s’han compromès a garantir la bona salut de totes les seves aigües. Així ho determina la directiva marc de l’aigua.

La Directiva Marc de l’Aigua (vegeu el pdf)  és una llei europea que estableix un marc comunitari per a la protecció i la gestió de l’aigua.

A diferència d’altres lleis anteriors, concep l’aigua de manera integrada, és a dir, té en compte tant la seva funcionalitat dins el seu cicle natural com el seu ús com a recurs. Els seus objectius són: la prevenció i la reducció de la contaminació, la promoció de l’ús sostenible de l’aigua, la protecció del medi ambient, la millora de la situació dels ecosistemes aquàtics i l’atenuació dels efectes de les inundacions i de les sequeres.

Esquema d’un dels objectius del pla de gestió de l’aigua de Catalunya: assolir un bon estat de les aigües (dividides en masses) al 2015, tal i com marca la Directiva Marc de l’Aigua europea. Font: Agència Catalana de l’Aigua.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, aquesta normativa obliga als països membres a que totes les seves aigües estiguin en un bon estat al 2015, cosa que inclou rius, embassaments, estanys, aigües subterrànies, de transició i costaneres. En una primera etapa, els països han d’identificar i analitzar les aigües i valorar-ne la qualitat a partir d’indicadors hidromorfològics, fisicoquímics i biològics. I, en una segona etapa, si la seva qualitat no és suficientment bona, han d’adoptar plans de gestió i programes de mesures per tal que aquesta millori fins a nivells acceptables.

Per entendre-ho millor, podríem dir que els països membres són com els metges i les aigües com els pacients: primer el metge ens examina per saber com ens trobem i si fa falta ens fa proves per obtenir un diagnòstic; i després, si no ens trobem bé, el metge decideix realitzar un tractament que anirà controlant cada cert temps, tant per comprovar la nostra recuperació com per veure que no tenim cap recaiguda un cop estem sans.

A Catalunya, ja s’han identificat i analitzat les aigües costaneres i se n’ha valorat la qualitat. Des del grup d’investigació sobre Processos Biològics Litorals hem participat activament en aquesta tasca d’implementació de la directiva; concretament, hem format part de les comissions d’experts designades per la Unió Europea per als indicadors fisicoquímics i fitoplanctònics. Actualment, tots els resultats d’aquesta primera etapa estan a disposició pública en el document IMPRESS.

I respecte la segona etapa, al 2010 es va publicar el decret on s’aprovava el pla de gestió de l’aigua de Catalunya.

Eva Flo
 
 
 

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.