Biologia | Diari de recerca

3. Reflexions urgents d’un antropòleg sobre l’alimentació

22 abril 2010 | Biologia, Diari de recerca

Article de Jesús Contreras

L’autor destaca el contrast que hi ha entre l’interès per l’alimentació, d’una banda, i el gran incompliment de les recomanacions que mostren nens i adolescents, de l’altre, segons posa en evidència l’estudi que presentem.

La societat sembla estar cada cop més preocupada per la salut de la seva població en general i per la d’infants i adolescents en particular. Malalties no transmissibles com ara la diabetis o l’obesitat estan en la primera línia de les preocupacions.

Més particularment, l’obesitat preocupa perquè presenta un augment constant en tots els grups d’edat i, perquè, a més, suposa una circumstància que pot potenciar altres malalties. Així doncs, en els darrers anys, l’interès per l’alimentació i per la seva relació amb la salut ha anat en augment constant. Han proliferat les recomanacions alimentàries i la informació relativa al que convé menjar o no menjar, en major o menor quantitat…

Un estudi innovador….

L’Estudi  dels hàbits alimentaris dels escolars catalans (realitzat per la Fundació Alícia i Talència) permet dos comentaris de caràcter molt diferent: l’un relatiu al projecte en si; l’altre, als resultats obtinguts i les diferents reflexions que aquests resultats permeten o obliguen a fer.

La metodologia emprada en el projecte suposa una forma econòmica de recollir informació a través d’un web, el de Recerca en Acció. Dins del desenvolupament concret del projecte, el fet que de més de 2.700 alumnes inscrits només s’hagin pogut analitzar les dades de 1.375, posa de manifest les dificultats d’obtenir una informació mínimament acurada i fiable amb relació al que mengem. Però, alhora, evidencia la necessitat de fer-ho i d’utilitzar una diversitat de medis per aconseguir-ho.

D’altra banda, el projecte preveu, i aquesta és una novetat molt important i positiva, que els mateixos escolars puguin proposar accions o mesures per possibilitar una millora dels seus hàbits alimentaris.

…amb uns resultats sorprenents

Pel que fa als resultats, aquests no deixen de ser una mica sorprenents, fonamentalment per l’alt percentatge de “desviació” amb relació al grau de compliment de les recomanacions alimentàries formulades a través de les guies alimentàries poblacionals, sobretot, si tenim en compte l’alt grau de preocupació pel “cos” que s’atribueix als adolescents: Només un 0,3% dels escolars d’entre 10 i 16 anys segueix la ingesta recomanada de verdura! Només un 4,3%, la de fruita! Només un 11,3%, la de peix! Només un 20,6%, la de llegums! i un 35% consumeix més refresc i sucs comercials i un 42,9% més pastisseria, brioixeria i snacks dels recomanats.

Qüestions que queden al descobert

Òbviament, aquests resultats obliguen a plantejar algunes qüestions. En primer lloc, per què aquest alt grau d’incompliment? Desconeixement de les recomanacions? Incompatibilitat de les recomanacions amb els “gustos” alimentaris”? Dificultats diverses relacionades amb els modes de vida dominant de la nostra societat que dificulten el compliment de les recomanacions? Una combinació de tots aquests factors?

Caldrà esbrinar si de debò volem endegar accions que permetin millorar l’alimentació i la salut de la nostra població escolar i, amb ella, la de la població en general, doncs, cal suposar, que, en certa manera, les ingestes de la mostra de població escolar estudiada està reflectint la del seu entorn més immediat, el de la seva llar.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.