Post de projecte

19: Estudiants

31 octubre 2014 | Post de projecte

Una de les funcions de la Fundació Dian Fossey és formar a nous estudiants i donar-los la oportunitat de poder iniciar-se en la recerca.

 
Concretament, la Fundació Dian Fossey col·labora amb la Universitat Nacional de Rwanda, amb el suport de personal del Parc Zoològic de Cleveland (Estats Units). Alguns estudiants, enguany vuit, es passen diverses setmanes al Centre de Recerca Karisoke on són tutelats en l’elaboració del seu projecte de recerca de final de carrera. En primer lloc reben formació sobre la planificació d’una recerca, així com en tècniques diverses tant d’habilitats informàtiques com d’obtenció i anàlisi de dades, que podran aplicar al seu projecte.
19_2_treball_camp
Estudiant realitzant treball de camp al Parc Nacional dels Volcans.
Els projectes de recerca desenvolupats enguany, que encara es troben en curs, han estat majoritàriament relacionats amb la botànica, com ara l’estudi de la dinàmica de la vegetació dels aiguamolls dins el Parc Nacional dels Volcans, o la distribució de les plantes medicinals d’ús humà també consumides pels goril·les de muntanya.
Entre els projectes basats en l’estudi directe dels goril·les de muntanya, n’hi ha per tots els gustos. Un d’ells se centra en determinar l’edat mitjana a la que un goril·la de muntanya “blackback” esdevé un “silverback” o esquena platejada. És ben curiós veure com aquesta transformació no succeeix sempre en el mateix moment, i depèn del desenvolupament individual de cada goril·la. Tot i que els mascles es consideren “silverbacks” a partir dels 12 anys, no tots els individus tenen realment l’esquena platejada a aquesta edat. Un altre treball estudia l’estructura dels nius, que fan servir els goril·les per descansar al llarg del dia, i les espècies vegetals que els composen. També s’estudia la distribució dels individus al voltant del mascle dominant, mentre el grup descansa.
silverback
Mascle d’esquena platejada (major de 12 anys), que no ho és…
Pel que fa a l’estudi de la col·lecció osteològica, un projecte es planteja determinar l’edat dels goril·les de muntanya en base al desgast dental de les seves incisives. Aquest treball pot ser de gran utilitat en el futur per ajudar a assignar edats d’individus desconeguts a la població de goril·les.
analisi_dades
Anàlisi de dades.
Durant els mesos de juny i juliol els estudiants van estar obtenint les dades i en aquest moment es troben en fase de redacció dels seus treballs, després de fer les anàlisis corresponents i discutir-les amb els tutors. A principis del proper any tornaran a Musanze a presentar-nos els resultats finals, i a final de curs els presentaran de nou a la seva Universitat per rebre l’avaluació.
 
Jordi Galbany

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.