Arts i Humanitats | Aventures científiques | Expedicions

El científic dibuixat

09 novembre 2007 | Arts i Humanitats, Aventures científiques, Expedicions

Com veuen els nens i els joves als investigadors?

Quina imatge tenen els nens i nenes de les persones que es dediquen a la ciència?  Coincideix amb la que té aquest col·lectiu d’ell mateix?

Recerca en Acció aborda aquesta qüestió tot interpretant els dibuixos que els nens i els joves catalans han fet mitjançant el concurs  Dibuixa un científic o científica.

Els dibuixos ens mostren quina és la percepció dels més joves. Podrem  analitzar fins a quin punt existeix una imatge estereotipada del científic:  és il·luminada i obsessiva o equilibrada?  És distant i irreal, o propera i humanitzada? Té una activitat perillosa, o lligada a la qualitat de vida? És distant, o és dialogant i comprensible?

Alhora, també analitzarem quina és la imatge dels científics popularitzada per les obres de ficció, ja sigui a través del cinema, els còmics o la literatura.

Tot plegat ens ajudarà a fer una reflexió sobre quin lloc ocupa la ciència dins el nostre imaginari col·lectiu.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.