Aventures científiques | Expedicions | Matemàtiques

Matemàtiques a la vista!

10 gener 2012 | Aventures científiques, Expedicions, Matemàtiques

Simulem la realitat per entendre-la

En plena revolució científica, en Galileu Galilei (Pisa 1564 – Florència 1642) va dir:

“…aquest grandiós llibre que contínuament està obert als nostres ulls –em refereixo a l’Univers– no es pot entendre si primer no s’aprèn a entendre la llengua i conèixer els caràcters en els quals està escrit. Aquest llibre està escrit en llengua matemàtica, i els seus caràcters són triangles, cercles, i altres figures geomètriques, sense les quals és impossible entendre una sola paraula i s’avança a les palpentes per un fosc laberint”.

Avui dia, prop de 400 anys després de la seva mort, les seves paraules són més vigents que mai.

A l’actualitat, dins de l’amplia gamma de competències que un equip científic ha de dominar a la perfecció, les matemàtiques continuen tenint un paper predominant. Concretament, la modelització matemàtica continua sent una eina fonamental per qualsevol equip científic i és el primer pas que tot científic realitza quan vol entendre una mica millor la realitat que ens envolta.

Malgrat tot, els models matemàtics i les tècniques amb les que els estudiem, han canviat molt al llarg dels anys. Durant aquests dies veurem un bon grapat d’exemples de models matemàtics que es fan servir en l’actualitat per estudiar fenòmens ben diversos, des del funcionament d’un equip de futbol fins a l’evolució d’un ecosistema o les votacions d’un parlament.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.