Diari de recerca

14: Nius d'orenetes de fang o sota terra: una història de l'evolució

14 maig 2014 | Diari de recerca

Des de l’origen dels primers ocells, fa uns 150 o 200 milions d’anys, les diferents espècies d’aus estan construint nius per pondre els ous, covar-los i fer desenvolupar l’embrió.

Per això, després de tantes remodelacions només es pot estudiar l’evolució de la tipologia de nius en famílies concretes d’ocells amb un passat recent des del punt de vista biològic (uns quants milions d’anys). Just això és el que van fer Winkler i Sheldon en el seu elegant estudi “Evolution and nest construction in swallows” (Evolució i construcció de nius en orenetes) de l’any 1993 però amb plena vigència i d’interès actual.
De les diferents espècies d’orenetes, n’hi ha unes que fan el niu en galeries de talussos terrosos i altres que construeixen estructures de fang. Dintre d’aquests, les estructures de fang poden ser més simples o més complicades, amb casos intermedis. Aquí a Europa tenim aquests exemples.
Oreneta de ribera_petita
Oreneta de ribera: niu excavat en talús sorrenc en rius i torrents.
Oreneta vulgar_petita
Oreneta vulgar: niu de fang obert en forma de mitja tassa.
Oreneta cuablanca_petita
Oreneta cuablanca: niu de fang tancat amb obertura d’entrada al niu simple.
Oreneta cua-rogenca_petita
Oreneta cua-rogenca: niu de fang tancat amb galeria d’entrada.
Winkler i Sheldon van analitzar el grau de parentiu entre les diferents espècies d’orenetes i van trobar que les orenetes de nius excavats estan totes més properes genèticament i són les més primitives (les que van aparèixer primer com espècie); les de niu de fang formen un altre grup emparentat properament entre elles, però les de nius més simples són les més primitives (oreneta vulgar), seguides de les de nius més recoberts (oreneta cuablanca) i acabant, com a més recents evolutivament, amb les de nius amb tubs o galeries d’entrada (oreneta cua-rogenca), demostrant així netament com l’evolució i la selecció natural havien anat donant forma al tipus de niu en aquesta família d’ocells.
L’arbre evolutiu del gràfic, construït quadrant la informació genètica amb el tipus de niu, explica com les orenetes que crien en forats (Burrow Nesters) són les primeres a aparèixer, les que construeixen nius de fang (Mud Nesters) vénen després i com, dintre d’aquest grup, s’incrementa la sofisticació del niu amb el temps.

Orenetes - Arbre evolutiu_petit_2
Aquest és un bon exemple per entendre un procés evolutiu ben definit.
Abel Julien
UdICO – Unitat de Divulgació

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.