Diari de recerca

8: Balanç provisional de la temporada reproductora

20 març 2007 | Diari de recerca

De 29 parelles de trencalòs controlades, només 12 continuen la reproducció en aquests moments.

Ens trobem a mitja temporada de cria del trencalòs (recordem que les postes més primerenques tenen lloc a principis de desembre) i ja es pot fer un balanç provisional de la marxa de la reproducció.
Fins a la data hem pogut fer el seguiment de 29 nius. Hi ha dues parelles més on no sabem del cert que ha passat: o no han criat, o s’han desplaçat del sector de cria habitual.
De les 29 parelles controlades intensivament, hem pogut documentar 17 postes. Les altres 12 parelles (el 41%) no han iniciat la reproducció. Es tracta d’un percentatge molt elevat.  Cal tenir en compte que durant el període 1992-1999 la proporció de parelles que no van iniciar la cria va ser estimada en un 24%. Enguany aquest percentatge és gairebé el doble.
De les 17 parelles que sí que han iniciat la reproducció el 2007, fins ara hem comprovat 6 fracassos reproductors. En un d’aquests, però, els ocells van efectuar una altra posta (anomenada posta de substitució). Aquestes postes no acostumen a ser molt habituals en el trencalòs i altres grans rapinyaires, però a vegades es produeixen quan la reproducció és primerenca (en aquest cas va ser de finals de desembre) i el fracàs reproductor té lloc durant els primers estadis de la incubació.
Per tant, en aquests moments hi ha 12 parelles de trencalòs que tiren endavant la reproducció al Pirineu català. En alguns d’aquests nius ja han nascut alguns petits.
Altres parelles es troben covant i encara han de superar el període crític de la desclosa, un moment on s’acostumen a produir moltes baixes.
En tot cas queda clar que el 2007 és una temporada particularment poc productiva, força menys que la mitjana dels darrers anys.
Les hipòtesis que poden explicar aquesta davallada es remunten a la darrera dècada, on el descens progressiu de la productivitat feia pensar en la interacció de diversos factors que estan afectant la fecunditat. Entre ells destaquem els fenòmens de regulació denso-dependent: ha augmentat considerablement la població de trencalòs i, per tant, la densitat de parelles reproductores, la qual cosa ha provocat un descens de la qualitat de l’hàbitat i un increment de les interaccions intraespecífiques (entre ocells de la mateixa espècie) que està afectant la productivitat.  També hi pot intervenir la menor disponibilitat de recursos tròfics, ja que la recollida de cadàvers està disminuint la disponibilitat d’aliment als sectors de reproducció.
Altres factors que també podrien explicar part dels fracassos reproductors,  o el fet de ni tan sols intentar reproduir-se, són les molèsties als sectors de nidificació durant períodes crítics com la incubació, les interaccions interespecífiques (amb altres espècies, bàsicament amb voltors) pels emplaçaments dels nius, i les baixes d’adults reproductors com a conseqüència d’una hipotètica elevada mortalitat per l’ús il·legal de verins (principal causa de mortalitat de l’espècie).
Esperem poder tenir més dades durant els propers dies per poder donar xifres més definitives i un balanç més ferm.
Antoni Margalida i Diego Garcia.
Un trencalòs adult (Gypaetus barbatus) fotografiat al Pirineu català

1 Comentari

  1. Madeleine

    Me he bajado el meridia pero no me reproduce videos en formato mpg. El video con el que lo he probado tiene 81 megas. Tiene un límite que puede reproducir? bfno reproduce esos formatos? Tampoco he encontrado el reproductor nativo de android en la magic. Y cuando la enciendo desde hace una semana me aparece el mensaje android. process. acord no funciona forzar cierre . Muchas gracias

    Respon

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.