Investigador/ora

Daniel Crespo

23 febrer 2007 | Investigador/ora

 Daniel Crespo és  Professor de Física i Termodinàmica a l’Enginyeria Tècnica Aeronàutica de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels. En Daniel és Doctor en Física i, com els passa a molts físics, té interessos diversos. La seva recerca s’orienta a la ciència de materials, on estudia nous materials com ara els vidres metàl·lics. Aquests materials presenten propietats molt curioses, per exemple una elasticitat molt superior a la d’altres metalls, com l’acer. Tanmateix, en Daniel estudia problemes d’aerodinàmica, i en aquesta línia ha dirigit recentment el projecte d’un túnel de vent vertical per simular la caiguda lliure que construirà pròximament a l’Empordà l’empresa Skydair

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.