Diari de recerca | Tecnologia i enginyeria

2. Quines són les partícules elementals?

23 gener 2008 | Diari de recerca, Tecnologia i enginyeria

Aprenem els seus noms!

Hola neutrins!

Al missatge anterior us vaig dir que avui us presentaria les partícules elementals.

Sabeu quins noms tenen? Electró, muó, tauó, quark (dels que n’hi ha 6 tipus), neutrí electrònic, neutrí muònic i neutrí tauònic.

Anem a veure què són cadascuna d’elles.

Els quarks

Els protons i els neutrons, que hi ha al nucli dels àtoms, estan constituïts internament per 3 partícules que s’anomenen quarks.

Els quarks són partícules elementals que tenen una càrrega que és una fracció de la dels electrons (un terç i dos terços). A la naturalesa hi ha 6 tipus de quarks anomenats: dalt, baix, encant, estranyesa, fons i cim.

A més, s’agrupen en 3 famílies que tenen un tipus de quark cadascuna d’elles: dalt-baix, encant-estranyesa i fons-cim. Les famílies de quarks es distingeixen només per les seves masses.

Els quarks pateixen diferents tipus de forces entre elles: la força electromagnètica perquè tenen càrrega elèctrica; força forta que és la que manté el nucli de l’àtom unit i la força dèbil. Vols saber quelcom més de les forces?

Els leptons

Són semblants als quarks, però no són sensibles a la força forta i les seves càrregues elèctriques no són fraccionàries.

El més conegut per tothom és l’electró, i també té acompanyants més pesats: el muó i el tau, cadascun d’ells formant una família.

Les 3 famílies de leptons tenen dos components. L’acompanyant de l’electró és el neutrí electró; el del muó és el neutrí muó; i el del tau és el neutrí-tau.

El neutrí és una partícula que no té càrrega elèctrica i que és, actualment, la partícula amb massa més lleugera que es coneix! Hi ha partícules, però, que no tenen massa, tal com el fotó.

Com ja us he dit, els leptons no són sensibles a la força forta sinó només a l’electromagnètica i a la força dèbil. Aleshores, aquí és on entren els neutrins! Són els acompanyants de l’electró, del muó i del tau. Tenen massa molt petita i tan sols són sensibles a la interacció dèbil. Això els fa molt interessants malgrat que difícils d’observar, per això la interacció és dèbil.

A més a més de les partícules que us he anat anomenant, existeixen també les antipartícules!

Al llarg d’aquest projecte us aniré parlant d’aquests temes. Sempre heu de tenir present que hi ha 3 tipus de partícules: quarks, leptons i transmissors de força. Que els quarks són 6, amb els seus corresponents anti-quarks i estan agrupats en 3 famílies. A més, són sensibles a totes les forces conegudes. Mentre que els leptons són 6, més els antileptons, i estan agrupats en 3 famílies. En aquest cas, només són sensibles a les forces electromagnètiques i a la força dèbil.

Ara que ja coneixeu les partícules elementals! A partir d’aquest missatge coneixerem com és el dia a dia de l’equip científic que investiga els neutrins. I veurem com es produeixen, com es detecten, perquè són interessants els NEUTRINS. I tota la tecnologia que els humans han desenvolupat per a això!

Federico Sánchez

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.