Investigador/ora

Federico

21 gener 2008 | Investigador/ora

Llicenciat en Ciències Físiques per a la Universitat de Sevilla el 1992. Va començar a treballar en física d'altes energies a la mateixa universitat en un projecte d'accelerador de partícules (Tau-Charm Factory) per a ser instal·lat a Andalusia. Quan el projecte es va tancar es va traslladar a la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de realitzar la seva tesi doctoral en l'experiment ALEPH al laboratori Europeu CERN. El tema de la tesi va ser la mesura de les correlacions angulars en la producció de parells de leptons tau. Durant aquest període ja es va interessar per a la instrumentació, col·laborant en el disseny i la instal·lació d'un monitor de lluminositat en l'experiment ALEPH.

L'any 1997, després de la seva tesi doctoral, es va traslladar a Hamburg (Alemanya) mercès a una beca postdoctoral al Deutches Elektronen Synchroton (DESY). Allà va treballar en l'experiment HERA-B. L'objectiu de l'experiment va ser mesurar la violació de la simetria càrrega-paritat en partícules amb quarks bottom. A DESY es va especialitzar en sistemes de presa de dades, arribant a dirigir el grup encarregat d'aquesta tasca en l'experiment.

L'any 2000 es va traslladar al Max Planck Institut für Kernphysik a Heidelberg (Alemanya) per a continuar amb el treball en l'experiment Hera-B, centrant-se en l'anàlisi de les dades i arribant a coordinar el grup de física de l'experiment.

L'any 2002 es va incorporar amb el programa Ramón y Cajal a la Universitat Autònoma de Barcelona i va començar a dirigir el grup de neutrins. El grup va començar a col·laborar en l'experiment K2K al Japó, que mesurava les oscil·lacions de neutrins amb un feix de neutrins creat per l'home, on va analitzar les propietats de les interaccions de neutrins creat per l'home, on va analitzar les propietats de les interaccions de neutrins amb la matèria. Al mateix temps, va començar a col·laborar en l'experiment T2K al Japó que vol detectar la transició de neutrins muònics a electrònics per a mesurar amb més precisió les propietats dels neutrins. Des de l'any 2007, és membre de l'Institut de Física d'Altes Energies com a investigador titular, continuant amb les activitats d'investigació iniciades a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Recentment,  ha començat a interessar-se en els experiments de desintegració doble beta per a mesurar les propietats intrínseques dels neutrins. Aquests experiments estan essent proposats per a ser instal·lats al Laboratorio Nacional de Canfranc al Pinineu Aragonès.

 

 

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.