basic | Diari de recerca

15 – Com va la reproducció de l’astor? I la de l’aligot vesper?

01 juny 2018 | basic, Diari de recerca

Polls d’astor en un niu bastit en una conífera del Parc de la Serralada Litoral. Els astors i la gran majoria de rapinyaires forestals de la serralada Litoral nien quasi sempre en pinedes en aquesta àrea, atès que els pins són els arbres amb suficient diàmetre per a permetre’ls fer-ho. Autor: Xescu Macià
La revisió dels nius de l’astor i de la resta de rapinyaires forestals al Parc de la Serralada Litoral és una feina molt feixuga. Els nius acostumen a situar-se en llocs amb abundància de sotabosc, és necessari travessar zones impenetrables de vegetació densa, en pendents molt pronunciats i en un terreny força irregular. Punxar-se amb les bardisses o les branques i caure al terra formen part de la tasca de revisió dels nius. Precisament, aquestes espècies ubiquen els seus nius en aquests indrets tant inaccessibles per a les persones, entre d’altres raons, per estar arrecerats de la presència humana.
Aquests darrers dies s’han revisat nius d’astor que es coneixen d’altres anys per comprovar si hi hagut o no posta d’ous, o si ja tenen polls. Aquesta espècie permet, pel seu comportament, fer una visita molt curta a les rodalies del niu durant la fase de la incubació i això ens servirà per detectar la femella tombada covant, o algunes altres evidències reproductives. Una d’aquestes evidències és la presència d’excrements que en el grup dels rapinyaires són molt blancs i de mida considerable.

Excrements sota un niu d’aligot comú a la serralada Litoral. Fotografia: Xescu Macià
En algun niu s’ha constatat que s’ha produït l’eclosió, però els polls són molt petits encara, i, per tant, no us podem oferir imatges d’enguany. Tot i això…us presentem els polls d’un niu de l’any 2016 que a principis del juny tenien l’aspecte que s’observa en la fotografia de l’inici d’aquest article.
Com haureu observat a la fotografia, hi ha una gran diferència entre l’estat de desenvolupament d’un poll i l’altre. Els rapinyaires no posen tots els ous el mateix dia, habitualment ho fan amb intervals d’un o més dies entre cada ou. Tot i això, comencen a covar molt sovint abans que hagin fet la posta del darrer ( o dels darrers ous), el que ocasiona que hi hagi un decalatge en el naixement dels polls. Els ous que es van començar a covar primer faran la desclosa dies abans que els posats al final de la posta, fet que provocarà que hi existeixi una diferència de dies d’edat entre el primer i el darrer poll nascuts. També les femelles, que en rapinyaires són més grans que els mascles, triguen més en cobrir-se de plomes que els mascles.
El seguiment de l’ocupació dels territoris d’aligot vesper
Al llarg del maig s’ha treballat des de punts d’observació amb gran dominància visual amb la finalitat d’observar qualsevol exemplar que dugui a terme vols de marcatge territorial o nupcials que en aquest rapinyaire són especialment curiosos. Per fer els vols nupcials agafen gran altura, baten ales de forma lenta, aixecant-les el màxim que poden per damunt del cos i baixant-les també el màxim per sota. Al mateix temps cauen i pugen verticalment, i fan tremolar les plomes dels extrems de les ales quan aquestes estan per sobre del cos. És una espècie de dansa aèria bastant espectacular. Observeu amb l’enllaç següent el seu vol nupcial:

A la dificultat de treballar amb aquesta espècie tant escassa a la serralada Litoral cal afegir el seu comportament discret i el fet que encara hi hagi migració activa…que vol dir això?
La serralada Litoral catalana és troba al mig de les rutes migratòries que utilitzen els aligots vespers que nidifiquen en zones situades més al nord. Durant tot el mes del maig i part del juny hi haurà trànsit d’individus en migració i és necessari saber separar els migradors dels reproductors. Com es pot fer?
Els migradors tenen un comportament força característic. En primer lloc el seu vol té una direccionalitat bastant clara en sentit nord i no perden el temps en divagar, el seu objectiu és arribar quan abans millor al seu lloc de reproducció. En dies assoleiats agafaran gran altura i es deixaran caure en sentit nord, i els dies de mala climatologia utilitzaran el vol batut, també en sentit nord.
Malauradament, dins del Parc de la Serralada Litoral enguany només s’ha detectat un únic exemplar territorialitzat. Els darrers anys s’han registrat depredacions sobre polls i adults en nius d’aquesta espècie a la serralada Litoral, tant per part de carnívors com d’altres rapinyaires. Malgrat tot, les escasses dades reunides, tot i que valuoses i interessants, no són suficients per donar una explicació irrefutable del per què la població reproductora del Parc està disminuint els darrers anys. Ens trobem davant una espècie transsahariana que hiverna en àrees situades al sud del Sàhara i poc se sap pel que fa a l’abast dels perills i les amenaces que incideixen sobre la seva població allà. Altrament, cal considerar que l’astor és abundant i està àmpliament distribuït al Parc i les rodalies, a més de ser una de les espècies que depreda sobre polls i adults d’aligot vesper…també poden haver-hi altres causes que estiguin exercint una influència sobre la petita població reproductora del Parc. Encara ens resta molt per conèixer sobre aquesta espècie tant poc estudiada a Catalunya.
En altres territoris dels quals s’està fent un seguiment al Parc del Montnegre i el Corredor, s’ha pogut constatar la presència de parelles reproductores al llarg de la present primavera, i per les dades recollides molt segurament alguna d’elles ja està covant. L’aligot vesper és un dels ocells catalans que nia més tard, i és que no serà fins ben entrada la calor que la seva presa principal (les larves de vespes) no seran abundants.
El canal Youtube “Astor Parc Serralada Litoral”
En uns mesos és molt probable que us puguem oferir videogravacions d’aquest any d’un niu d’un dels rapinyaires forestals tractats al llarg dels continguts de Recerca en Acció. La intenció és instal•lar la càmera en un niu d’astor. El sistema de videogravació que utilitzem no permet veure les imatges en directe, i no les podrem visionar i carregar en el canal fins que no es recuperi la càmera del niu, treball que no es farà fins que els polls hagin abandonat el niu.
Si us voleu subscriure al canal rebreu la notificació de les noves imatges una vegada hagin estat pujades.
Podeu trobar el canal en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=U8P-HoXctNY&list=PLGmbqoWa70b59ONDk6AahYEoU-gOtLH1X
Text i imatges: Xescu Macià

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.