Investigador/ora

Robert

10 octubre 2008 | Investigador/ora

Robert Vinas (Ria, 1939), professor, historiador i gestor cultural, hapublicat un grapat de llibres i d'articles sobre la presència delstemplers a Catalunya i la figura de Jaume I. Acaba d'editar en francès latraducció catalana del "Llibre dels fets" ("Le livre des faits de Jaume I e Conquerant". Perpinyà: SASL, 2007).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.