Diari de recerca

6. Els Titanosaures, els dinosaures que passejaren per Fumanya

06 octubre 2009 | Diari de recerca

Els Titanosaures pertanyen a un gènere de dinosaures sauròpodes que varen existir des de finals del període Cretaci. Concretament, entre el Campanià (fa 83 milions d’anys) i fins els Maastrichtià (fa 65 milions d’anys). Els titanosaures són els últims representants del grup, després de 150 d’anys d’evolució i diversificació dels dinosaures.

Als jaciments de Fumanya s’hi han trobat restes de titanosaures. Com eren aquests dinosaures?

Tots els dinosaures es classifiquen en dos grans ordres; Saurischia (nom que significa “pelvis de rèptil”) i Ornitischia (que significa “pelvis d’au”).  El paleontòleg H.G. Seeley publicà en 1887 el treball on proposava que la disposició relativa de dos dels ossos de la pelvis, el pubis i l’isqui, permetia diferenciar i classificar els dinosaures en dos grups. Observà que en els saurisquis el pubis es dirigeix cap a davant, mentre que en els ornitisquis, part del pubis se situa cap enrere quedant paral·lel a l’isqui.

L’ordre dels saurisquis queda dividit en dos subordres, Theropoda que engloba els dinosaures carnívors i les aus, i Sauropodomorpha que engloba els dinosaures “amb forma de sauròpodes”.

Petita història de Sauropodomorpha

Els primers representants d’aquest subordre són els prosauròpodes; és el grup més primitiu, amb formes molt diverses. Inclou gèneres com Plateosaurus o Riojasaurus.  La tendència cap al gegantisme, d’aquests primers representants del grup; va donar lloc a què els sauròpodes tinguin el record d’haver estat els animals terrestres més grans.

Els Eusauròpda són els sauròpodes més primitius, que va donar lloc a un grup de sauròpdes més evolucionat que són els Neosauròpdes. Entre aquests últims hi trobem famílies com la dels diplodòcids, brachisaurids, camarasaurids i els Titanosauria.

Com eren els titanosaures?

El gènere Titanosaurus va ser definit per Lydekker en 1877 a partir de la descoberta d’un fragment d’un fèmur i de dues vèrtebres caudals. Els titanosaures és un grup de dinosaures àmpliament dispers i divers, però el seu registre fòssil és molt fragmentària cosa que condiciona l’estudi taxonòmic i evolutiu del grup.

Els titanosaures posseeixen petits cranis, fins i tot si els comparem amb altres sauròpodes. El seu crani és ample, el rostre és allargat i els narius tenen grans finestres. A la boca les dents es disposen a la part anterior. Són petites i amb forma espatulada o de punta de llapis. La seva morfologia ens indica que estaven adaptades per tallar i arrencar les plantes, però per a una trituració eficient d’aquesta matèria vegetal.

La seva columna vertebral és més flexible, cosa per la qual podria suggerir que tindrien més agilitat per fer moviments, fins i tot per adoptar de forma puntal posicions semierectes. Les vèrtebres cervicals i dorsals, a diferència d’altres sauròpodes són massives i allargades. Les vèrtebres caudals són procéliques, és a dir són còncaves per la part anterior i convexes per la part posterior.

En alguns grups de titanosaures hi ha evidències que posseeixen osteoderms, o plaques òssies, en la pell. Aquestes plaques tenen forma arrodonida i una textura  rugosa. En altres titanosaures com l’Ampelosaurus també presenta espines. Els paleontòlegs creuen que aquestes estructures podrien tenir una funció de protecció contra l’àtac de depredadors.

Bego Poza Falset

Pelvis de dinosaure saurisqui

1 Comentari

  1. Alex

    molt bona l’informació, gracies

    Respon

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.