Scientia Ex Machina (Còmic 4): La torre de Babel (Lingüística i diversitat cultural)

23 febrer 2021 | Arts i Humanitats, Biologia, ESO, Material didàctic

Scientia Ex Machina (SeM) és una forma innovadora i amena d’apropar el món de la recerca a les escoles mitjançant projectes didàctics que giren al voltant d’una sèrie de 5 còmics. Els temes científics de la sèrie s’agrupen en unitats de contingut basades en ciències concretes. Per aquesta sèrie de 5 còmics s’ha escollit l’estudi del llenguatge des dels punts de vista de matèries com:

Còmic 4: La torre de Babel (Lingüística i diversitat cultural)

La professora Bach està desesperada perquè creu que la SeM mai no serà capaç de parlar com els humans. Per tant, aquest cop entrarà ella mateixa a la realitat avançada amb els nois per mirar de trobar una resposta. En una aventura que els porta de la mítica Torre de Babel a l’Índia, als Estats Units, al Regne Unit i a Barcelona, els nois donaran a la professora la clau per ser optimista en la seva cerca de llenguatge i, per tant, intel·ligència per la seva màquina. Però, serà potser massa tard?

Per descobrir si la SeM serà capaç de parlar com els humans, descarrega’t el còmic i treballa’l amb l’alumnat.

Nivell educatiu: Primer cicle d’ESO

Durada: Sis sessions d’aula

Matèries curriculars tractades:

  • Ciències de la naturalesa
  • Llengua, incloses les llengües estrangeres

Objectius principals:

  • Aprendre conceptes bàsics sobre la diversitat lingüística al món i el seu origen
  • Prendre consciència sobre l’abast de la diversitat lingüística i el nombre de llengües i orígens lingüístics diferents que existeixen en l’actualitat
  • Aprendre a elaborar una argumentació escrita convincent i adequada al destinatari
  • Aprendre a seleccionar, interpretar i sintetitzar informació i usar-la en una argumentació escrita
  • Aprendre les característiques bàsiques de la carta al director

Material complementari per al docent: