Scientia Ex Machina (Còmic 3): Hem entrat dins del cervell (Neurociència i adquisició de llenguatge per a nens)

23 febrer 2021 | Arts i Humanitats, Biologia, ESO, Material didàctic

Scientia Ex Machina (SeM) és una forma innovadora i amena d’apropar el món de la recerca a les escoles mitjançant projectes didàctics que giren al voltant d’una sèrie de 5 còmics. Els temes científics de la sèrie s’agrupen en unitats de contingut basades en ciències concretes. Per aquesta sèrie de 5 còmics s’ha escollit l’estudi del llenguatge des dels punts de vista de matèries com:

Còmic 3: Hem entrat dins del cervell (Neurociència i adquisició de llenguatge per a nens)

Després de visitar una exposició sobre el cervell humà i el llenguatge, els nois volen usar la SeM per veure un cervell per dintre i entendre com canvia quan els bebès creixen i adquireixen el llenguatge. La professora Bach està preocupada perquè algú pugui localitzar la SeM i els prohibeix de fer-la anar. L’Alex, però, no es conforma tan fàcilment. Ha après a fer servir la màquina pel seu compte i convenç els altres per entrar a la realitat avançada i visitar el cervell d’un nadó. El viatge serà fascinant i aprendran moltes coses sobre aquest procés. Però l’aprenentatge tindrà conseqüències…

Vols conèixer de més a prop el viatge de l’Alex i els seus companys? Descarrega’t el còmic i treballa’l amb l’alumnat.

Nivell educatiu: Primer cicle d’ESO

Durada: Set sessions d’aula

Matèries curriculars tractades:

  • Ciències de la naturalesa
  • Llengua

Objectius principals:

  • Aprendre conceptes bàsics sobre els processos d’adquisició del llenguatge
  • Conèixer alguns casos d’aprenentatge lingüístic tardà i les seves conseqüències
  • Aprendre a seleccionar, interpretar i sintetitzar informació rellevant de contingut científic
  • Aprendre a desenvolupar oralment una comunicació formal sobre un contingut científic determinat
  • Aprendre les qüestions formals bàsiques que caracteritzen els congressos científics

Material complementari per al docent: