Scientia Ex Machina (Còmic 2): A la recerca del primer parlant (Evolució humana)

23 febrer 2021 | Arts i Humanitats, Biologia, ESO, Material didàctic

Scientia Ex Machina (SeM) és una forma innovadora i amena d’apropar el món de la recerca a les escoles mitjançant projectes didàctics que giren al voltant d’una sèrie de 5 còmics. Els temes científics de la sèrie s’agrupen en unitats de contingut basades en ciències concretes. Per aquesta sèrie de 5 còmics s’ha escollit l’estudi del llenguatge des dels punts de vista de matèries com:

Còmic 2: A la recerca del primer parlant (Evolució humana)

Després d’haver viatjat amb la SEM i haver descobert les diferències entre el llenguatge humà i la comunicació animal, en Danny Bohí i la seva colla estan a punt de viure una nova aventura. Aquest cop emprendran la recerca del primer parlant. Però la SEM és una màquina molt especial i fer-la servir té més riscos dels que sembla. La prof. Bach, ja no haurà de patir per només per les sospites de la Directora Naphta, sinó que algú molt més poderós i perillós que ella, sembla que li està seguint el rastre…

Per saber qui està seguint el rastre a la Prof. Bach, descarrega’t el còmic i treballa’l amb l’alumnat.

Nivell educatiu: Primer cicle d’ESO

Durada: Sis sessions d’aula

Matèries curriculars tractades:

  • Ciències experimentals
  • Llengua
  • Ciències socials

Objectius principals:

  • Aprendre quina és la història de l’evolució del llenguatge des dels primers parlants fins als nostres dies
  • Aprendre quins són els diferents arguments del debat científic existent quant a l’existència, o no, de llenguatge entre els Neandertals
  • Aprendre a seleccionar, interpretar i sintetitzar informació rellevant de contingut científic
  • Aprendre a desenvolupar oralment un argument de manera fonamentada i citant les fonts
  • Aprendre les qüestions formals bàsiques de participació en un debat oral

Material complementari per al docent: