Material didàctic: "Ciència i Aula" i "L'Experimentació en les classes de ciències"

01 febrer 2016 | Batxillerat i FP, Biologia, ESO, Física, Geologia, Material didàctic, Química

Presentem a continuació algunes de les presentacions i materials didàctics que han el.laborat els docents dels cursos L’experimentació en les clases de ciències, així com els conferenciants de les xerrades i tallers del programa Ciència i Aula.
 
Jocs i ludificacio a les classes de ciencies (Víctor López)NOUx[1]
Experiments-low-cost-fisica-aire  (Marcel Costa)  NOUx[1]
Com quan i perque utilitzar eines TIC a la classe de ciencies (Carme Grimalt i Víctor López)
Eines per la innovació i la resolució creativa de problemes (Francisco Andrade)
Alliberament d’energia en canvi d’estat,   Transmissió de la força i la pressió dels gasos als líquids, i Web de l’Observatori de Pujalt  (Albert Borràs)
Ús dels estris i material de cuina per fer ciències Bio (Anna Borrull i Gema López)
–  Experiments interessants de quimica per a l’ESO (Josep Corominas)
Experiments low-cost per aprendre física (Marcel Costa)
Protocols experiments biologia i geologia Girona juny 2015 (Marcel Costa, Roser Canet)
–  Laboratoris Virtuals i Remots per a l’Ensenyament de la Biologia i la Geologia  (Jordi Domènech)
Experiments senzills i atractius de química (Josep Duran i Pep Anton Vieta)
Veure per creure. Experiencies i models sobre la llum (Víctor Grau)
Experiments de física i química. Sessió de síntesi: exemples i propostes de recerca a secundària (Lorenzo Ramírez)
Com estimular l’interès de l’alumnat en la recerca?  i El projecte/treball de recerca: tot un repte per a l’alumnat d’educació secundària (Núria Ruiz Morillas)
– La descripcio dels sòls  (Núria Roca)
Experiments relacionats amb l’agricultura  (Jordi SanFeliu Llop)
Biologia a l’aigua: propostes d’observació i  d’experimentació per a escoles (Begoña Vendrell)   – Recull de diversos recursos per a experimentar la biologia a l’aigua.
–  Experiments de fisica amb ordinador (Quim Valls)
 
Experiments de química amb productes senzills (Lluís Nadal Balandras)
Anàlisi d’un llautó valorant el coure
Estimació del nombre d’Avogrado
Classificació de la matèria
Determinació ràpida de la concentració en hipoclorit de sodi d’un lleixiu i del contingut de clor actiu
– Relació entre propietats físiques i tipus de cristall
Determinació de la fórmula del sulfur de coure que es forma per reacció directa dels elements
Determinación de la fórmula del sulfuro de hierro que se forma por reacción directa de los elementos
– Determinació de les longituds d’ona de les línies de l’espectre visible del mercuri mitjançant un espectroscopi casolà amb xarxa de difracció
Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada
Aparell per a demostrar l’efecte hivernacle
Determinació d’entalpies estàndard de reacció
Determinació de la fórmula del iodur de zenc per valoració amb EDTA
La pila d’alumini-aire i altres variants
Pila de combustible hidrogen-oxigen
Muntatge de piles Daniell amb una patata i mesura de la seva força electromotriu
Pràctiques amb productes comestibles
– Formació i redissolució de precipitats
Reacciones espectaculares y de Química recreativa
Algunes reaccions de Química Orgànica
Síntesi quantitativa i posterior descomposició del iodur de zenc
– Construcció d’un termòmetre digital senzill de –55 ºC a +150 ºC
Unes quantes valoracions