Diari de recerca

3. El plàncton, sempre igual al llarg de l’any?

09 desembre 2008 | Diari de recerca

Estudis del plàncton a l’Escola Jardí (Granollers)

Montserrat Molins i Anna Duran cursen segon de Batxillerat. La Montserrat ha decidit estudiar el fitoplàncton, bàsicament les seves variacions estacionals, mentre que l’Anna fa el mateix amb el zooplàncton. En aquests texts ens avancen el que estan trobant, a l’espera de tenir resultats definitius.

Un fitoplàncton variable al llarg de l’any

Com són els organismes productors del mar? Aquesta va ser la meva primera inquietud. En els ecosistemes terrestres els productors són evidents, no passen desapercebuts als ulls de ningú, però passa el mateix amb els productors del mar, el fitoplàncton? Experimenten també variacions estacionals? A partir d’aquesta idea s’estructura el meu treball de recerca. Tot i que encara estic en un procés de recompte i observació de les mostres i, per tant, no disposo de dades quantitatives, sí que a grans trets s’observen algunes diferències entre les mostres recollides (una de cada període estacional). Sembla que l’època amb més abundància d’organismes és la primavera, tant pel que fa al nombre d’individus com la mida d’aquests. També hem trobat que hi ha alguns grups que en les mostres d’estiu i hivern són molt menys abundants que en la mostra de primavera, és el cas de les quetoceràcies i les diatomees cèntriques. Si esteu interessats, a mesura que anem tenint resultats ja us anirem informant!!!

Montserrat Molins Segura

Diferències estacionals del zooplàncton

L’activitat proposada per l’Institut de les Ciències del Mar i el portal de Recerca en Acció, Vida al Mar, va ser la principal inspiradora del meu treball de recerca, treball que es planteja la variabilitat estacional de les poblacions zooplànctoniques de la costa barcelonina, tant pel que fa a la densitat com a la diversitat d’organismes. En el meu treball analitzo i recompto mostres recollides al llarg de les estacions i després les comparo, i intento buscar una explicació dels resultats obtinguts.

Actualment, i de forma qualitativa, puc avançar certes diferències entre les mostres analitzades, com per exemple la densitat d’individus molt més elevada en les mostres de primavera (març) que en la resta (estiu i tardor). Pel que fa als individus també es poden apreciar diferències en la mida i el color. La quantitat de matèria orgànica en suspensió és molt més elevada també en les mostres recollides al mes de març. I per suposat no es troben els mateixos individus en els mostreigs de les diverses estacions, per exemple a la tardor podem trobar tunicats taliacis mentre que a la primavera no. El mateix passa amb els cladòcers, molt més abundants també a la tardor.

Anna Duran Corbera

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.