Investigador/ora

David Torrens

01 febrer 2015 | Investigador/ora

Graduat en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona des del 2013, any que vaig defensar el treball final de grau sobre l’impacte de les captures accidentals d’aus marines en palangrers de la costa catalana. Últimament he estat treballant en projectes de conservació d’aus marines, concretament en colònies de cria de baldriga cendrosa i realitzant embarcaments en palangrers del sud del llevant ibèric. Estic interessat en la biologia de la conservació, el món de les aus i la vida salvatge en general.

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.